פתח דבר

עמוד:13

בעקבות התפרשותה המרחבית של תל אביב באגד ערים , היא נמנית כיום עם ערים רבות בעולם שנטשו את גלעינן ההיסטורי , התפתחו בצורה מודרנית ושבו אליו לאחר מכן ביעדן לו תפקיד שונה מבעבר . כאמור , תל אביב סבלה מראשיתה מהיעדר מחשבת תכנון עירונית מודרנית המקובלת לגבי ערי חוף , מצב שהוסיף עם השנים עיוותים בשימושי קרקע וביעודי שטחים לבינוי , עד כי נוצר בה מרקם עירוני הפוך לתנאיה הגאוגרפיים הטבעיים והציב אותה עם הגב אל הים . מפליא הדבר , שמבין ערי החוף הגדולות וההיסטוריות שלאורך החוף המזרחי של הים התיכון כמו ביירות , צור , צידון , עכו , חיפה , אלכסנדריה ועוד , היא היחידה שלא ניצלה מעולם את חוף הים , לא פיתחה נמל ראוי משלה , והפכה עם השנים ל'עיר יבשתית . ' תל אביב יפו הינה כיום מטרופולין מודרני עם כל התופעות של עיר גדולה שצמחה במהרה ובבינוי אינטנסיבי , אך ללא חלוקה ברורה של תפקודים וללא שדרות וכיכרות ייצוגיות הראויות לעיר מרכזית . הדבר נבע מגידולה המהיר תוך קליטת עולים רבת היקף . התפתחותה הדמוגרפית לצד הבנייה הרבה מראה , כי בעוד שבראשית השלטון המנדטורי היו בה בשנת 1922 כ 13 , 000 נפש , ב 1925 היא מנתה כ 34 , 000 נפש . שיעור זה עלה לכ 120 , 000 נפש בשנת , 1935 וערב מלחמת העולם השנייה הגיע לכ 170 , 000 נפש . אך מאז הקמת המדינה ועד היום גדלה תל אביב באורח מתון , לבד מן העשור הראשון , שבו גדלה מ 248 , 500 בשנת 1948 ל 386 , 100 בשנת . 1961 במהלך 47 השנים שבין 1961 ל 2008 לא גדלה אוכלוסייתה והיא אף קטנה מ 00 ו 386 , לכ 384 , 500 נפש בלבד , בעיקר בשל הגירה ממנה אל ערי הלוויין מסביבה . לבד מהיותה עם ריכוז גבוה של מועסקים בענפי המסחר , הבנ התפתחות שטחה של תל אביב מראשיתה ועד ימינו

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר