תוכן עניינים

עמוד:7

תוכן עניינים הקדמה אלישע אפרת / פתח דבר 17 יוסי גולדברג / תל אביב כעיר מטרופולינית 2011-1949 29 צילומי אוויר של תל אביב 33 אלישע אפרת / קווי יסוד בבניינה ובהתפתחותה של תל אביב 47 מרדכי נאור / נבחרי העם בתל אביב 55 תמונות נדירות מהכנסת בתל אביב 59 רות מגידו חצרוני / יהודה מגידוביץ - האדריכל הראשון של תל אביב 73 אלי שילר / שדרות רוטשילד - 'הריאה הירוקה' וחוט השדרה של תל אביב 89 שולה וידריך / לתולדות בית הכנסת הגדול ותכנונו 93 אמנון בר אור / שיקום שרונה בדרום הקריה - נקודת מפנה בתחום השימור בארץ 99 יוסי גולדברג 75 / שנה לנמל תל אביב - הנמל העברי הראשון 113 הניה מליכסון / בית הקברות ברחוב טרומפלדור לראשוני תל אביב 123 דליה לוי / מראות תל אביב בגלויות של האחים אליהו 135 גדעון ביגר / תמונת ההגרלה 140 ארנון סופר / מדינת תל אביב - איום על ישראל 149 מרדכי נאור / גירוש אחד בלבד - התקשורת היהודית בעקבות ג'מאל פחה במלחמת העולם הראשונה 160 רם גופנא / בית החרושת ללבנים 'סיליקט' בנוף ובזיכרון התל אביבי 172 אילן שחורי / הפצצת תל אביב במלחמת העצמאות 178 זהר שביט / שותים קפה בעברית - על מקומם של בתי הקפה הספרותיים בסצנה התרבותית בתל אביב בתקופת היישוב 192 שמואל גילר / השכונה הנעלמה במנשיה 'יפה נוף' ומלון יבלה ויסטה' 205 קדמוניות תל אביב 221 שמעון אביבי / תשבץ מס' : 20 תל אביב 222 האם תוכלו לזהותי 223 השלמות

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר