לתולדות חקר מערות ארץ ישראל

עמוד:9

חקר מערות ארץ ישראל התפתח ככל הנראה בעקבות ההיכרות עבו מערות מדבר יהודה , שבהן התגלו אוצרות הרוח מהחשובים ביותר של עם ישראל ו המגילות הגנוזות במערות קומראן , מכתביו של שמעון בן כוסבא במערות נחל מורבעת , תעודות עתיקות ממערות נחל חבר ועוד . הגילויים עוררו סקרנות והתלהבות , שהתמקדו לא רק בממצאים אלא גם במערות עצמן . המערות היו עמוקות ונפתלות והגישה אליהן חייבה לא אחת גלישה בחבלים ממצוקים נישאים למאות מטרים , שהצריכה מיומנות רבה . חקר המערות מעסיק לא במעט את החוקרים התוהים כיצד הגיעו הנמלטים למערות אלו ללא ציוד ראוי . בין הנושאים הנחקרים : כיצד נוצרו המערות , אילו תהליכים גיאומורפולוגיים וגיאולוגיים עברו , גודלן , עומקן ועוד . הגליל היה האזור הראשון שבו הוחל בחקר שיטתי של מערות , אך להבדיל מסקר מערות מדבר יהודה , שנעשה מהיבט אקדמי מחקרי , ההיכרות עם מערות הגליל הייתה בראשיתה מעשה חובבים שראו בכך בעיקר טיול והרפתקה . ראשון ה'משוגעים לדברי היה יגאל סלע מבוסתן הגליל , שנמשך למצוקים התלולים גלישה למערות מדבר יהודה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר