חקר מערות ארץ ישראל

עמוד:2

המשתתפים בחוברת זו : ינון שבטיאל , מושב כחל דוקטורנט במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן פרופ' שלום צבר , ירושלים החוג לאמנות יהודית משווה , האוניברסיטה העברית , ירושלים ד"ר חוה כץ , ירושלים אוצרת ראשית ברשות העתיקות אדריכל נחום מלצר , ירושלים מתכנן ערים ומומחה לשימור אדריכל דוד קרויאנקר , ירושלים סופר וחוקר האדריכלות בירושלים ד"ר אהרון יטה , ירושלים גאוגרף וחוקר ארץ ישראל פרופ' רות קרק , ירושלים המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים נורית קצירי , קיבוץ שער הגולן אוצרת המוזיאון לפרהיסטריה , שער הגולן אליהו הכהן , רמה גן חוקר השיר העברי וספרות ידיעת הארץ ד"ר גבריאל ברקאי , ירושלים המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן אלי שילר , ירושלים הוצאת ספרים אריאל ' ץורי \ ולי כתב mn'V ny ץןן ץ ישו ץול rcin כתב ר ^ ת ? ץוריץןל' הוותיק ביותר ליד ^ ת הץורץ היוצאו לאוור במשך 28 שףם ברציפות . החל מש ™ חשסיה yow ץוריאול' במתכון חדשה משופרת , בצורר , סדירה כל חודשיים D'gzmi מלאוים , והואו כולל שפ ^ של מץומרים ייחודיים , דמי >\\ n 250 : ( 190-185 vm 2008-09 / n " D \ 'n njw ש י ח מקור התמונות והאיורים : הוצאת אריאל מבקשת להודות בזאת למוסדות ולאישים שהואילו להעמיד תצלומים מאוספיהם לרשותה . ינון שבטיאל , בועז לנגפורד , ולדימיר בוסלוב ושמוליק אבידן : עמי ; 59-6 שלום צבר : עמי : 56-40 רשות העתיקות , ירושלים ( מריאנה לצברגר וניקי דוירוב ;( עמי , 72-57 למעט התמונות הבאות : נחום מלצר : , 59 אלי שילר : 58 , 57 בי , 69 גי ( למטה , ( ו 7 בי ( למעלה משמאל ;( דוד קרויאנקר ( באדיבות : ( עמי 81-73 ( למעט אלי שילר עמי 73 בי ;( אברהם גרייצר : עמי 82 בי , 85 , 84 ( במרכז ;( אלי שיל י ר : עמי 85 , 82 ( משמאל 92-86 , ( ( למעט 92 במרכז ;( אקול ביבליק : עמ 92 במרכז , 1115-104 יהודה אחי מרים וגירמי קרק : עמי 101-93 ( למעט התמונות והאיורים ההיסטוריים ;( נורית קצירי : עמי . 103-102 הוצ < יות 00 רים < יורי < יו ^ חד . , 3328 ירושלים 91033 טל : 02-6434540 פקס : 02-6436164 e-mail : elysch @ netvision . net . il nttp : // ww \ v . nriclpi 1 r > lisning ' nouse . co 111 2009 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מפרסום זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור נכתב מהמוציאים לאור .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר