תוכן הענינים

עמוד:6

חי ורדים 44 ח' כור 45 ח' מימלרו 47 חי רומה 49 סג'רה 50 כתובת מרקת 54 בתי כנסת בדרום הגליל התחתון 54 ח'אבצם 57 כפר סבת 58 כפרכמא 60 ח'שרונה ו 6 בית גן 63 ח' ימה 64 ח'צידתה 64 ח' אדמות 65 ח' צפצפות 66 ח'סרה 67 חי טירה 68 ח' ריב 69 ח' אלף 69 חי סהר 70 גבעתבולק 70 ח' קרה 70 סירין 70 עולם 71 בפרא 73 ח' גבול 73 ח' בירה 75 ח'דנא 75 ח'צבון 77 ח' בעת 77 ח'א' טואל 78 ח' שערה 80 ח' אנין 80 ח' מסח 80 תלאדמי 81 ח'דמין 82 ח'עטוש 83 ח' סרגונה 83 לביא 84 חי תחש 85 נורית 85

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר