הקדמה

מתוך:  > הכותל המערבי > הקדמה

עמוד:4

* לד"ר ירמיהו רימון מחיפה , שהעמיד לרשותנו גלויות ותמונות נדירות מאוספיו , שרבות מהן רואות כאן אור לראשונה . * לצלמים הרבים שהואילו באדיבותם להעמיד לרשותנו תמונות חשובות ואיכותיות מפרי עבודתם , שלא על מנת לקבל פרס ; ברוך גיאן , אודי ארמוני r ד"ר צבי הר שפר,- צבי מילנר ועוד . * תודתנו למוסדות ולגורמים שסייעו לנו במלאכתנו ! ל'יד בן צבי' ולמנהל הארכיון לביא שי י ללשכת העתונות הממשלתית ; לארכיון העירייה ו למוזיאון לצילום בתל חי ולמנהלו , אריה שגיא . * תודתנו לכותבים הרבים , שהכירו בחשיבות הפרסום ולא חסכו כל מאמץ כדי לתרום מפרי עטם לקובץ זה . * עוד נתונה תודתנו לבודקים ולמגיהים : לגב' נילי גרייצר , לד"ר עמנואל בן נאה ולד"ר איתן איילון על עבודתם השקדנית והמיומנת . תרומתם של האישים והמוסדות הרבים , שבלעדיהם לא היה הפרסום רואה אור במתכונתו הנוכחית , ראויה למלוא התודה וההערכה . עם זאת , הדברים מחייבים רק אותנו , ואם נפלו אי דיוקים , או שיבושים , הם כולם על אחריותנו ויבואו על תיקונם במהדורות הבאות , ככל שהדבר יסתייע . ירושלים , תמוז תשס"ז יולי 2007 אלי שילר וגבריאל ברקאי הוצאת ספרים אריאל מקור התמונות הננו מבקשים להודות בזאת למוסדות ולאישים שהואילו באדיבותם להעמיד לרשותנו את אוספי התמונות שברשותם . זאב רדובן : עמי 46 , 45 , 15-14 , 1 ב / 52 , 49-48 53 , 'א בי , . 55 ראובן מילון : עמי , 9-8 46 , 26 אי . האוניברסיטה העברית בירושלים ; עמ' . 10 משפחת גרוס : עמי 13-12 ( ראה גם : עמ' . ( 103-78 ירמיהו רימון : עמ' . 177 , 172 , 170 , 150-145 , 19 , 16 משלחת הסקר הבריטית : עמ' . 39 , 27 , 23 אלי שילר : עמ' . 119 , 30 משלחת לורטה : עמ' . 37-36 , 35 לשכת העתונות הממשלתית ( משה מילנר : ( עמי 52 , 44 , 41 בי , 53 א י . דן בהט : עמי . 43-42 ברוך גיאן : עמ' 47 . 'א צבי הר שפר : עמ' 47 54 , 'ב ג- 'ב / . 165 אודי אדמוני : עמ' 50 ב- 'א . ' הקרן למורשת הכותל המערבי : עמ' ם 5 54 , 'ב א , 56 , ' 164-155 , 153 ( הצילומים מעשה ידי מקס ריצ'רדסון וארמון הכהן . רוב התמונות והאיורים מתוך 'מנהרות הכותל המערבי . ( ' אברהם גרייצר . ? עמי ו . 75 , 5 צלמי המושבה האמריקאית : עמ' 57 ( ראה גם : עמ' . ( 215-179 יאיר ולך : עמ' . 74 באדיבות שלום צבר : עמ' 03-78 ו ( המקור מצוין מתחת לתמונות ) . 173 אוסף ההוצאה : עמ' . 118-114 , 111-110 באדיבות זהבה פוקס : עמ' . 122 חיים גרוסמן : עמ' . 143-137 רשות העתיקות ( יורם להמן : ( עמ' . 152 , 151 ולדימיר נייחין : עמ' . 154 עוזי פז : עמ' . 168-166 תמונות וטמונות ( עמ' : ( 215-179 המקור מצוין ליד התמונות .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר