מבוא

עמוד:7

מבוא [ א ] גבורותיו של אלכסנדר הגדול שימשו , כידוע , נושא המקובל מאוד בתחום הסיפור המשעשע בימי הביניים , עד שנעשה כאן חומר לחילופי נוסח הרבה ורשות של מוטיב לעצמו , שהוא ואופני עיבודיו מכונים בתולדות הספרות הכללית בשם 'רומאנסה של אלכסנדר / ואינו אלא סיפור עלילות אלכסנדר מוקדון . סיפור זה קנה לו מקום בספרות העברית של ימי הביניים משעה שנשתלב בתוך ספר 'יוסיפון , ' שהוא אחד מספרי קורות העתים העממיים והמפורסמים ביותר ביהדות ימי הביניים . כפי שהוכח לאחרונה וו לא היה סיפור זה מגופו של ספר 'יוסיפון' תחילה , אלא נוסף עליו במהדורות מאוחרות כמאתיים שנה לאחר כתיבתו במאה העשירית . אין בידינו אפוא להוכיח , שהרומאנסה אלכסנדר הביניימית היתה ידועה בישראל לפני המאה השתים עשרה , ואולם מזמן זה ואילך מצויה היא בספרות העברית בכמה וכמה נוסחים , ששניים מהם מוצעים כאן לפני הקורא . ' הר 1 מאנסה של אלכסנדר' גופה אינה יצירה ביניימית . היא נתחברה ככל הנראה בתקופה ההלניסטית , וניכרת בה השפעתה של מצרים ההלניסטית , והולמה השם יצירה אלכסנדרונית . הנוסח היווני , שהוא הקדום ביותר , ידוע בשם פסבדו קאליסתנס , 2 ויש ממנו נוסחאות מספר , הנבדלות זו מזו מעט או הרבה , והחוקרים עסקו בהן הרבה . לענייננו חשוב מאוד הדבר , שנוסחה אחת של פסבדו קאליתנס החוקרים מצאו בה סימני אופי יהודי , ואפשר שיהודי בן התקופר ההלניסטית הוא שערך את הנוסח הזה . ואולם לא רק 1 עיין : ד . פלוסר , מחבר ספר יוסיפון , זמנו ותקופתו , ציון , כרך י"ח , ירושלים תשי"ג , עמ' ; 126-109 והשווה : י . בער , ספר יוסיפון העברי , ספר דינבורג , ירושלים תש"ט , עמ' , 205-178 ובייחוד עמ' . 2 מחקרים רבים נכתבו על חיבור זה ; עיין במבחר וביבליוגראפי' להלן . 3 עיין I . Kazis , The Gests of Alexander of Macedon , Cambridge 1

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר