תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שביעי : גישתם של אברהם גייגר ושמשון רפאל הירש להיסטוריה היהודית 305 — 279 אברהם גייגר ; 279 'היהדות ותולדותיה' ; 286 'מבוא כללי למדע היהדות' ; 293 הרב שמשון רפאל הירש : 'אגרות צפון' . 300 פרק שמיני : מפעלו ההיסטורי של ה' גרץ 365 — 306 ' מבנה ההיסטוריה היהודית' ; 306 'תולדות היהודים' ; 314 שני הכרכים הראשונים של 'תולדות היהודים' ; 348 לסיכום 'תולדות היהודים' ; 356 'ההיסטוריה העממית של היהודים' ; 360 גרץ , המורה להיסטוריה של העם היהודי ; 364 סיומה של תקופה . 365 פרק תשיעי : שמעון דובנוב — דרכו אל ההיסטוריה של העם היהודי 423 — 366 ' תולדות החסידות' ; 375 'דברי ימי עם עולם' ; 381 תפוצת הספר והשפעתו . 420 פרק עשירי : זאב יעבץ — כתיבתו ההיסטורית של תלמיד חכם 424 אחרית דבר : קיומו של העם היהודי כבעיה היסטורית 466 הערות 473 מפתח 538

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר