תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 11 כתיבה היסטורית בימי הביניים ; 11 'סדר הקבלה' לר' אברהם בן דאוד 13 פרק ראשון : חידוש ההיסטוריוגרפיה בדור מגורשי ספרד ופורטוגל 71 — 17 ' ספר היוחסין' לאברהם זכות ; 11 'סדר אליהו זוטא' לר' אליהו קפשאלי ; 23 'דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית אוטומאן התוגר' ליוסף בן יהושע הכהן ; 29 'עמק הבכא' ליוסף בן יהושע הכהן ; 34 'שבט יהודה' לשלמה אבן וירגה ; 37 'ניחומים לתלאות ישראל' לשמואל אושקי ; 43 'מאור עיניים' לעזריה די רוסי ; 48 'שלשלת הקבלה' לגדליה אבן יחייא ; 63 לסיכום ; 70 סיומה של תקופה . 70 פרק שני : יהדות אשכנז על סף העת החדשה 95 — 72 ' צמח דוד' לדוד גנז ; 72 'יון מצולה' לנתן נטע הנו ^ ר ; 83 'סדר הדורות' ליחיאל היילפרין ; 85 ' קורות העתים' לאברהם טךביטש ; 87 'קורות נוספות' ליעקב בודק ; 91 לסיכום . 94 פרק שלישי : כתיבה היסטורית בתקופת ה'השכלה' 159 — 96 חבורת 'משכילי' ברלין ; 96 יחסם של ה'משכילים' לחקר ההיסטוריה ; 101 מנדלסון ו'המאספים' ; 101 ' המאסף' ; 106 בצלו של קאנט : לצרוס בנדוד , שאול אשר ודוד פרידלנדר ; 113 נושאים היסטוריים בכתב העת 'שולמית' ; 121 פטר בער על הכיתות ; 126 טיטוס , רשע או נאור ? ; 129 על החסידות ; 131 החוג הפראגאי ; 133 איגנץ ייטלס ; 134 מרקוס פישר ; 136 שלמה לויזון ; 147 פטר בער . 155 פרק רביעי : המרכיב ההיסטורי בלימודי הדת ובאזרחות 187 — 160 המרכיב ההיסטורי בספרים ללימודי הדת ; 160 התודעה ההיסטורית כגורם בפולמוס על המעמד האזרחי של היהודים . 173 פרק חמישי : היסטוריה יהודית — מדע במדעי היהדות 216—188 לידתו של מדע היהדות ; 188 צונץ ותוכניותיו לחקר היהדות ; 190 'האגודה לתרבות ולמדע של היהודים' 1196 החיבורים ההיסטוריים ב'כתב העת למדע היהדות' ; 205 מאמריו של צונץ ; 205 תרומתו של אדוארד גנס ; 211 לסיכום . 214 פרק שישי : איזאק מרקוס יוסט , אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית 278 — 217 ' תולדות הישראלים' ; 217 'היסטוריה כללית של העם הישראלי' ; 245 'היסטוריה חדשה של הישראלים' ; 256 'תולדות היהדות וכיתותיה' . 264

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר