הכתיבה ההיסטורית היהודית מהרנסנס עד העת החדשה

עמוד:4

Reuven Michael JEWISH HISTORIOGRAPHY From the Renaissance to the Modern Time מסת"ב ISBN 965-342-60 1-x © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשנ"ג סודר בדפוס כספית , ירושלים נדפס בדפוס גרף חן , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1993 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר