א. על הוויית הנפש א

עמוד:11

עצמה , אבל חלוקה בפני הגופים , שהרי הללו הואיל ומעיקרם חילוקים בהם אינם יכולים לקבל אותה ללא חילוק . הווה אומר : החילוק הוא רושמם של הגופים ולא ממנה הוא . . 2 ובאמת על כורחך אתה אומר , שזהו טבעה של הנפש ואין נפש שלא כמותה , בין לא נחלקת בלבד בין נחלקת בלבד , אלא דין הוא שיהיו שתיהן בזה האופן , ודבר זה ברור מטעמים אלו : אילו היו לנפש חלקים הנבדלים זה מזה כפי שיש לגופים , הרי אם היה חלק אחד חש דבר לא היה רושמו של המיחוש מגיע לחברו , אלא נפש כגון זו שבאצבע כפי ייחודה לעצמה היתה מרגישה במיחוש . וזה היה הכלל , שמרובות הנפשות הנוהגות בכל אחד מאתנו , ואף בעולם לא אחת , אלא אין קץ להן , הנבדלות זו מזו . שהרי לחינם עניין הרציפות אם אינה באה לידי האחד . ואף אין לקבל את דברי המשלים את עצמם ואומרים , שהרשמים מגיעים כבדרך המסירה למנהיג שבנפש . שהרי מלכתחילה הדיבור 'חלק הראש שבנפש' אמירתו אינה מיושבת , שכן כיצד יש בידם להבדיל ולומר על כל חל ק וחלק מה טיבו ? המנהיג עד היכן הם מבחינים בו , ועל פי איזה הבדל של איכות במקום שיש חומר רצוף ואחד ? כלום הראש לבדו קולט את הרשמים או גם שאר החלקים ? ואם הוא לבדו הקולט , כיצד יגיע הרושם לראש לבדו , ומה המקום שבו יימצא ויקלוט ? ואם יעלה בחל ק אחד של הנפש , שאינו חש מברייתו , הרי לא ימסור חלק זה את מיחושו אל הראש ומיחושו לא יעשה רושם כלל . ואפילו אם יפגע בראש עצמו , הרי או שלא יפגע אלא במקצתו , הוא יקלוט והשאר לא יקלטו עוד , שהרי לשם מה ? או שיהיו רשמים הרבה , מרובים אין קץ , ולא כולם יהיו דומים זה לזה , כי זה יאמר אני התרשמתי ראשון וזה אני קיבלתי את הרושם מאחר , והיכן קם הרושם אף אחד מהם לא יהא יודע , חוץ מן הראשון . ושמא ישלה עצמו כל חלק של הנפש ויהא סבור , שהדבר נעשה במקום שהוא נמצא . ואם לא חלק הראש לבדו , אלא גם כל אחר שבצדו יהא מתרשם , למה יהא הוא הראש והשאר לא ? וכיצד ריבוי הרשמים כפי שהם באים מן האוזניים והעיניים עולים לכדי דעת דבר אחד ? ולעומת זה אם אתה משים את הנפש דבר , שכולו אחד וכולו לא נחלק וכל עצמו אחד וטבע הריבוי והחילוק כולו זר לו , הרי אין לך בעולם דבר , שהנפש אוחזתו , שמלואו יהא מנופש , ואין הנפש אלא כחונה בטבורו של כל גוף ומניחה את שאר החי נפח בלא נפש . Cf . Augustinus , De quant . animae XXXII 68 , PL 32 , 1073 . 10 . 11 נימוק חדש Cf . St / FII n . 441 . . 12 Cf . / b . II n . 854 ; PJotin . Enn . IV 7 , 7 . A 3 Cf . Enn . IV 7 , 6 ; IV 3 , 3 . 14

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר