הקדמה

עמוד:10

מסמל בשבילנו את הפרשן הגדול , פרשן התורה ופרשן התלמוד הבבלי , אם כי מפעלו הספרותי הקיף גם פסקי הלכה , פיוטים ועוד דברים אחרים . כיוצא בזה השם יוסף ק א רו . מעמדו הגדול של רבי יוסף קארו בתולדות ישראל לא נקבע בשל היותו מקובל ומרבותיו בקבלה של רבי משה קורדובירו , ולא בשל הופעותיו של ה'מגיד' בבית מדרשו , אלא , לדעת הכל , בשל חיבוריו המקיפים בהלכה ובייחוד בשל חיבורו הגדול 'בית יוסף , ' או בשכבות עממיות יותר בשל קיצורו של חיבור זה — ה'שולחן ערוך . ' שונה הדבר לגמרי לגבי הרמב"ם . שמו של הנשר הגדול , שמה של האישיות האדירה והמפורסמת ביותר ביהדות של ימי הביניים , מעורר בחוגים שונים דמויות שונות ונבדלות . הוא כאילו מתגלה לקוראיו בשני פרצופים שונים . בחוגים תורניים ובבתי מדרשות של תורה ידוע הרמב"ם כפוסק הגדול , כבעל המשנה תורה או כתוארו הרווח הי"ד החזקה , הקודקס המקיף של ההלכה התלמודית . זה הספר שנחשב אצלם בפשיטות כ'הרמב"ם . ' זה 'הרמב"ם' שבו מעיינים הם בכל יום ובכל שעה ושכבר הפך אצלם חלק מרכזי בתלמוד התורה שלהם . אמנם יודעים הם בדרך כלל שהרמב"ם כתב גם חיבורים אחרים , וגם יודעים הם על ספרו העיוני מורה נבוכים ו אבל על פי רוב אין ידיעה זו חורגת מגבול הידיעה הביבליוגרפית , דהיינו שיש לו לרמב"ם גם ספר 'פילוסופי' בשם ' מורה נבוכים , ' שאותו הם עדיין לא קראו ושבדרך כלל גם אינם שואפים לקרוא . לעומתם הגויים , התיאולוגים הנוצריים והפרופסורים לפילוסופיה , כשהם מזכירים את שמו של הרמב"ם הריהם מזכירים אותו כפילוסוף הגדול של היהדות , כמחברו של הספר מורה נבוכים , זה הספר שתומס מאקווינו וסכולסטיקאים אחרים הידיינו בו , זה הספר שאליו בייחוד התייחסו הפילוסופים המפורסמים שפינתה ולייבניץ , וזה הספר שהשרה מרוחו על הפילוסופים היהודים משה מנדלסזון , שלמה מימון והרמן כהן . אמנם יודעים הם בדרך כלל גם על ספרו של הרמב"ם משנה תורה ; אבל , שוב , אין ידיעה זו חורגת בהרבה מידיעתם של הראשונים על מורה נבוכים . הם יודעים שהרמב"ם כתב גם ספר מקיף בהלכה , אבל אין הם יודעים כמעט כלום מתוכנו של ספר זה , חוץ — אולי — מתוכנם של שני הפרקים האחרונים שלו על ימות המשיח וגם תוכנו של החלק הראשון שלו — ספר המדע — זה החלק ה'פילוסופי' של הקודקס הגדול , שדווקא הראשונים אינם מתמצאים בו במידה רבה ועל כל פנים לא בתכניו העיוניים , אלה שאין להם יסודות של ממש בספרות התלמודית . בניגוד לקנט שגם המדענים העוסקים בהתהוות היקום מכירים אותו בראש ובראשונה כפילוסוף הגדול , ובניגוד לגתה שגם הפיסיקאים והביולוגים מכירים אותו בראש ובראשונה כמשורר הגדול , ובניגוד לגלינוס שגם הפילוסופים , הבלשנים והמתימטיקאים מכירים אותו בראש ובראשונה כרופא הדגול של הזמן העתיק

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר