הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק

עמוד:4

JACOB S . LEVINGER Maimonides as Philosopher and Codifier הספר יוצא לאור בסיוע קרן לואיס ומינה אפשטיין שליד האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות . הקתדראות ע"ש שנייוייס וע"ש ד"ר יהושע מזור של אוניברסיטת בר אילן וקרן הזיכרון לתרבות יהודית . Published with the assistance of the Louis and Minna Epstein Fund of the American Academy for Jewish Research , The Schneeweiss and the Dr . Yehoshua Mazur Chair of Bar Ilan University and the Memorial Foundation for Jewish Culture . rn n 0 D שנייה מתוקנת , תשנ"ב 1992 הדפסה שלישית , תשס"ד 2004 מסת"ב ISBN 965-342-529-3 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תש"ן סודר ונדפס בדפוס דף נוי , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1989 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר