הקדמה

עמוד:13

אמנם קיימת דרך כזאת . את התשובות לשאלות אלו ניסיתי לשאוב בעיקר מן היצירות עצמן . כן הסתמכתי הסתמכות רבה על דבריהם של המחברים ובני זמנם . הכוונה היתה להימנע , ככל האפשר , מקביע 1 ת מראש ומהתגדרות נוקשה בטעם ובמושגים של זמננו , ההגדרות שהיתה מכשילה את הניסיון מעיקרו . אדרבה , ניסיתי כמיטב יכולתי להיכנס כניסה מחקרית ואינטואיטיבית כאחת אל ת 1 ך עולמם של הרומאנים הישנים , כדי למצוא בו נקודת קשר עם עולמנו . כמובן , על אף הכוונות הללו משמשות במחקרי הספר מגמות יסוד , שיש בהן משום קביעה מראש של מסגרות ופרספקטיבות . קיומן של מגמות כאלה מזדקר לעין לא רק על פי עצם הסלקציה של הרומאנים שנבחרו לעיון , אלא , למשל , גם על פי הדיון ברומאנים עבריים ויידיים זה בצד זה . אכן , הסידרה כולה נסמכת על ההנחה , שבמשך תקופה מסוימת , ארוכה למדי ומכרעת מבחינות רבות , קרובות היו הספרויות העברית והיידית זו לזו קירבה רבה משאפשר יהיה להבין את התהליכים המרכזיים שהתחוללו בהן בתחומיהן השונים , ובתחום הסיפורת והרומאן על אחת כמה וכמה , בלי בדיקה השוואתית של התפת חויות מקבילות בשתי הלשונות . דברים אלה אינם מבטאים בהכרח הסכמה להנחות הידועות בדבר האחדות המלאה של היצירה העברית והיידית במסגרת של ספרות אחת ( כביטויו של בעל מחשבות : 'שתי לשונות —ספרות אחת ויחידה . ( ' אף אין הם באים לקבוע , שהרומאן העברי או הרומאן היידי אינם מעמידים — כל אחד בפני עצמו — רצף ספרותי אסתטי אוטונומי . ייתכן , ואולי אף קרוב לוודאי , שהרצפים העצמאיים של הרומאן העברי והיידי אכן קיימים כישויות ספרותיות היסטוריות עצמאיות . עם זאת , ברי לו שהבנתם תתאפשר ביתר קלות על פי הבנת יחסי הגומלין ואף יחסי הניגוד בין יוצרים בני דור אחד כמאפו ואקסנפלד , או בין האגף העברי לאגף היידי ביצירת אברמוביץ . יחסים אלה מתגלים באור מיוחד במסגרת הנושא הכללי של הספר הנוכחי : המתח בין 'חזון' ל'אמת' בשלב בראשית של התפתחות הרומאן . מתח זה בין גירסה פיוטית , מוגבהת ומסוגננת של הניסיון האנושי לבין גירסה המבוססת על עיקרון של מציאותיות ו'נ 1 מך ושל היעגנות בזמן ובמקום , אופייני לרומאן בתחילתו כמעט בכל ספרויות אירופה . בספרותנו משתקף מתח זה ביחס בין הגיבושים הראשונים של הרומאן בעברית וביידיש . אף כי אין לומר בשום פנים ואופן , שהספרות בלשון האחת היא שפיתחה את הרומאן בדרך 'החזון' בלבד , או גם בעיקר , ואילו האחרת בדרך 'האמת , ' קיימת בכל זאת קורילאציה רבת משמעות בין שתי הקאטיגוריות לשתי הלשונות . מאמרי הספר סוקרים תחילה את הניגוד החריף בין ההצגה הרומאנטית של המציאות בכתבי מאפו

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר