הקדמה

עמוד:12

לו . בקצרה , הז'אנר הוא בחזקת ישות חברתית נוסף להיותו מסורת ספרותית ואפשרות אסתטית . אין כאן הסתמכות על סוציולוגיזם מיכאניסטי , המחייב , כביכול , לקשור כל התפתחות ותמורה בז'אנר ספרותי בהתפתחויות או בתמורות ב'בסיס' החברתי שלו . הכוונה ליחסי גומלין מורכבים ובלתי קבועים בין גורמים רבים , שביניהם מתבלטים נטיותיהם האינדיבידואליות של היוצרים השונים , הפירושים האישיים שהם נותנים למסורות הז'אנריות כפי שמצאון לפניהם בספרותם או מחוצה לה , החוקים הפנימיים של הז'אנר גופו ( המביאים לעתים להתפתחויות מקבילות שלו בתרבויות ספרותיות שונות ומרוחקות זו מזו , ( וגם המיבנה התרבותי החברתי והציפיות האמנותיות של קהל קוראים מוגדר במקום ובזמן . יחסי גומלין כאלה החלו להיווצר בספרותנו סביב הז'אנר של הרומאן בשנות החמישים ובראשית שנות הששים של המאה הי"ט . מנקודה זו יפתח הדיון . אמנם המחקרים הכלולים בספר הנוכחי , וכן אלה שייכללו בכרכים הבאים , אינם מתיימרים להתלכד למשהו מעין 'היסטוריה' ספרותית . הכוונה היא להגיע בהם לפגישה מחודשת עם הטקסטים הבסיסיים של ספרות הרומאן שלנו ולהבין אף את הקונטקסטים ההיסטוריים והאידיאיים שלהם , אך לא לסווג את היצירות ויוצריהן סיווגי קבוצות , דורות או תבניות וצורות . גם לא ייעשו נסיונות להציע הכללות תיאוריות מקיפות בדבר מהותי של 'רומאן ההשכלה' או 'רומאן התחייה' וכר . ' עיון מפורט ברומאנים רבים , בייחוד אלה של המאה הי"ט , העמידני על כך , שבמקרים רבים עדיין רחוקים אנו מהבנה מלאה של הטקסטים כשלעצמם , והתמודדות מלאה עמהם , על כל הדחס והסבר שבהם , עודנה ממנו והלאה . הללו משתרעים לפנינו כגני פרע סבוכים ומוזנחים שיש לפלס בהם שביל , או לגלות מחדש שבילים שהפריאו ונעלמו מן העין . מילוי תפקיד זה קודם לכל סיכום . אמנם , במהלך הדיון בטקסטים הספציפיים ומתוך מאמץ להבינם לגופם צפו ועלו שאלות היסטוריות ומיתודולוגיות כלליות , כגון : מה היתה הפואטיקה של הרומאן העברי והיידי בתחילתו ; כיצד הבינו מחברי הרומאנים את מושגי המציאות והחיקוי האמנותי ; מהי ה'מליצה' ומה היו טיבה ותיפקודה האמיתיים ברומאנים הנדונים ; מה היו הבעיות האמנותיות העקרוניות , שהתעוררו בעת הפגישה של טופס רומאן מסוג אחד ( טופס הרומאנס ) עם טופס אחר במסגרת הנסיונות הראשונים של יצירת רומאנים אקטואליים מבחינת הנושא , רקע הסיפור ושימושי הלשון ; ומעל לכול — מהי הדרך להתגבר על הקשיים האסתטיים והאינטלקטואליים , שבהם כרוך העיסוק ביצירות שנוצרו בתוך עולם מושגים שונה לחלוטין מזה שלנו והן רחוקות מאתנו בזמן וזרות לנו ברוחן , אם

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר