תוכן העניינים

עמוד:9

' פישקה החיגר' מאת ש . י . אברמוביץ נוסח בראשית של הסיפור , משמעותו לשעתו ומקומו בוויכוח על הסיפור המורחב 411—335 א . מושג ה'התפתחות' של הטקסט — הבעיות העקרוניות ב . גישות בביקורת אל בעיות המיבנה והקומפוזיציה של 'פישקה החיגר' 345 ג . המיבנה של 'פישקה החיגר' בנוסחו הראשון 359 ד . החטיבה הראשונה — מידת הדין 367 ה . החטיבה השנייה — מידת הרחמים 384 ו . תאווה — אהבה — נישואין 395 ז . המחלוקת על המיבנה של 'פישקה החיגר' לאלר נוסח הבראשית 404 מפתחות 424—413 מפתח השמות 413 מסתח העניינים 416

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר