תוכן העניינים

עמוד:8

ה . תסבוכת ומהימנות בסיפור המעשה 112 ו . פאבולה והגות 118 ז . המיבנה 124 ח . המשמעות 146 ט , טבע ותרבות 157 י . בעניין הלשון 167 שביס הפנינים או על התועלת שבזיוף עקרון המציאות ברומאן 'ואס שטערנטיכל' לישראל אקסנפלד 216—177 א . שביס הפנינים ושיקופו הספרותי 179 ב . ההקשר האתנ 1 גראפי 184 ג . ההקשר הסטרוקטוראלי הז'אנרי 191 ד . ההקשר הסטרוקטוראלי האידיאי 196 ה . משמעותו הסמלית של השביס — כסף ושווה כסף 200 ו . תרבות המערב — עוברת לסוחר הישר 208 בראשית הרומאן העברי האקטואלי הערות ל'למדו היטב' — ' האבות והבנים' מאת ש . י . אברמוביץ 334—217 א . החוליה הראשונה 219 ב . הנצו הרמנים — המאבק על גיבוש הפואטיקה ע ל הרומאן 231 ג . בעיות הרומאן העברי האקטואלי 256 ד . יסודות רומאן האינטריגה ב'למדו היטב' — 'האבות והבנים' 265 ה . הופעת הערים ה'מנדלאיות' 280 ו . החדשנות באמצעיו האמנותיים של אברמוביץ ב'למדו היטב' — 'האבות והבנים' 292 ז . בתוך מעגל הטבע 305 ח . בין 'למדו היטב' ל'האבות והבנים' 322

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר