תוכן העניינים

עמוד:7

פרק חמישי מרכיבי הסטיגמה - באר שבע כסמל לנחשלות עירונית בשנות השבעים והשמונים 227 האוניברסיטה בבאר שבע : "עיר אחרת" בפנים אבל בחוץ 232 תחבורה בבאר שבע ההגה לא בידיים של אגד 239 הפועל באר שבע : "מאמן פרוסי מול שחקנים פרימיטיבים" 248 שכונה : 'ד מרוקאים "ליד האוניברסיטה" 254 התרבות בבאר שבע : "יבש כמו הנגב" חוץ מ"הפורום" 260 בית החולים סותקה ה"אשכנזים" תפאים , ה"מזרחים" חולים והבדואיות יולדות 271 עומר מיתר ולהבים : באר שבע כעיר ללא שכונות יוקרה 278 פרק שישי סיכום ומבט לעתיד : ציונות וגלובליזציה או דמוקרטיה בנגב 286 תוכניתם של נתניהו והאוצר ל"מדינת עיר" סביב תל אביב 291 חזון המטרופולין הטכנולוגית " ) מטרופוליס ( " של ברוורמן 296 באר שבע כמרכז אזורי מזרחי לדרום 301 העיר העתיקה של באר שבע כפתרון ל"מצוקת הפריפריה" בעיירות הפיתוח 305 העיר העתיקה של באר שבע כפתרון לניכור של הבדואים בנגב 311 באר שבע כמרכז אזורי מזרחי והדמוקרטיה הישראלית 315 ביבליוגרפיה 320

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר