תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים קלון הלבנטיניות 9 פרק ראשון ההיסטוריה של באר שבע - או מרכז אזורי או כלום 28 בשלהי התקופה העותמאנית : כפר גדול שהוא עיר מחוז 33 עיר האבות ? 49 מימי ההתחלות ועד מלכות יהודה \ מ"חצר" מוכת עוני ל"עיר ממלכה" מבוצרת 54 בתקופה הרומית ביזנטית - עיר קוסמופוליטית 58 סיכום : באר שבע כמרכז אזורי לדרום הרחוק 60 פרק שני הציונות ובאר שבע - מחוץ לגבולות היישוב 64 חובבי ציון בבאר שבע - בעקבות הקסם המיוחד של הלבנט בארץ ישראל 69 " חלוצים" בבאר שבע ? רק בלית בררה 72 הפעילות הציונית מקלקלת את ההרמוניה 74 התוכניות להקמת מרכז עירוני עברי ליד באר שבע הערבית - שורשיה של באר שבע כעיר הסתדרותית ו"עצמאית" לאחר הקמת המדינה 78 כיבוש הנגב - האזור הביטחוני של ישראל 82 העיר הרביעית של ישראל ? "שיכון לדוגמה" בלי "גימנסיה" 86 פרק שלישי " בירת הנגב" בשנות החמישים - עיר אדונים של הוותיקים באמצעות ההסתדרות 95 האובססיה של דוד טוביהו 98 טוביהו משתלט על העיר : דחיקת "אפיקים בנגב" והממשל הצבאי מן העיר 101 בךגוריון נגד טוביהו : שדה בוקר או באר שבע כבירת הנגב 115 שליטת הוותיקים בעיר באמצעות ההסתדרות 123

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר