תוכן העניינים

עמוד:2

פרק שישי : תחנת הנסיונות [ עמ' [ 154—144 מסעות בינלאומיים , 152 פרק שביעי : עבודה עברית [ עמ' [ 175—155 העבודה העברית : מציאות ופולמוס , ! 161 חקלאים עצמאיים כיצד ; 168 ? הגדעונים , 173 פרק שמיני : בדידות וריעות [ עמ' [ 185—176 אבשלום פיינברג , : 180 רחל ינאית , 182 פרק תשיעי : הכרעה פרוי בריטית ושיתוף פעולה עם ג'מאל פ'חה [ עמ' [ 210—186 שלילת גרמניה והגרמנים , ! 187 הנהלת הסיוע ליישוב , : 192 ג'מאל פחה , ; 195 נסיונות התקשרות עם המפקדה הבריטית , ; 199 שרה אהרנסון חוזרת הביתה , 206 פרק עשירי : ההרפתקה הנועזת [ עמי [ 229—211 פגישה ראשונה עם הבריטים . 'היזידוי ; 214 , ' בערפילי לונדון ; 219 , 1916 סופו של אבשלום פיינברג , 228 פרק אחד עשר : יועץ במטה הכללי הבריטי [ עמ' [ 256—230 ' אהרנסון מנהל את המטכ"ל : 233 , ' מייעוץ לפעילות פוליטית , ; 245 הבעיה הערבית , 249 פרק שנים עשר : אנשי היישוב מעבר לחזית [ עמ' [ 266—257 יוסף לישנסקי , 260 פרק שלושה עשר : האחות [ עמ' [ 273—267

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר