חרדים מ”שלטון העם” ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית