מבוא

עמוד:12

הבשורה על 6 י תומא וחאבנגליוגיט האבנגליונים הועלו על הכתב לאחר כמאתיים שנה לפחות של מסורת שבע " פ . בחקר הנוסח של "הברית החדשה" מוסכם כיום , שהיה במסורת זו שלב ספרותי נוסף שאבד . הגיבוש הספרותי המאוחר של הברית החדשה היווה מושא לדיונים מסועפים לגבי ההירארכיה וסדר ההשתלשלות של האבנגליונים הסינופטיים ושל מקורותיהם הארמיים במסורת שבע"פ . בחקר הנוקח מקובל כעת להניח , שמחברי האבנגליונים נסמכו במישרין או בעקיפין על שני מקורות קדומים של המסורת שבע"פ : האחד הוא סיפור חייו ומעשיו של ישוע , n "Protonarrative" ( , ( PN והאחר הוא אוסף האמרות המיוחסות לישוע , n , "Qudle" המקור "הנוסף " . ( Q = ) מסורת אמרות החוכמה ( דוגמת מקור ( Q משתקפת במובהק בהבשורה על פי תומא , החסרה לחלוטין את הרובד הסיפורי ; על פי צורתה הספרותית הבשורה על פי תומא היא בבחינת "ספרות חוכמה" הבנויה אמרות אמרות . ( logoi sophon ) קדמותה של הבשורה על פי תומא מסתברת מהתבנית והטון הארכאיים ; קישורה לנצרות הראשונה ( היהודית ) מסתבר מהדגשת ענייני מוסר יהודיים , כמו שמירת השבת או הלוואה בריבית ; כמו כן , ההתייחסות לפטרוס ( אמרות ( 144 , 13 וליעקב אחי ישוע , ( 12 ) שיסדו אסכולות באזורי המרחב התרבותי היהודי , מעלה בדעת מציאות ארץ ישראלית או סורית של המאה ה . 1 המקבילות של הבשורה על פי תומא Q ^ הן רבות , אד בשום מקרה לא ניתן להראות תלות של הבשורה על פי תומא בגרסא אבנגליונית . לעיתים קרובות המקבילות מופיעות בנוסח מלא יותר המנהיר את האמירה האבנגליונית , או בשינוי הקרוב למקבילות קדומות יותר של ספרות החוכמה ( מלבד ההקבלה ל ^ ישנן בבשורה על פי תומא גם מקבילות רבות אחרות לספרות זו , ובעיקר למשלי , לחוכמת שלמה ולבן םירא . ( נראה שהטקסט מקביל בזמן לטקסט של מקור , Q או אף קורם לו ( לכל המאוחר , סוף המאה ה 1 לספ , ' או ראשית המאה ה ;( 2 אשר להעלאתה של הבשורה על פי תומא על הכתב , אפשר שהפפירוסים שבידינו אינם מאוחרים בהרבה מן הנוסח הארמי או הסורי המשוערים ; אולם כפי שאירע תדיר למסורות ידע בעולם העתיק , אפשר שהבשורה על פי תומא לא הועלתה על הכתב במשך כמאתיים שנה , על מנת להגן על סודותיה . יש המשערים , שהן הבשורה על פי תומא והן מקור Q הם מהדורות משניות לקובץ אמרות קדום עוד יותר שאבד , אר מן השניים Q הוא הפחות נאמן למקור . Q כולל תורת אחרית ימים אפוקליפטית שבמרכזה ישוע כבן האלוהים " ) בן האדם , ( " תורה שכנראה לא נמצאה בקובץ הראשוני . יש לשער QT ? נועד לחסום מגמות של ררך ידע איזוטרית , שסיכנו את סיכוייה של הנצרות לתפוצה עממית מסיבית .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר