פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר קובץ מאמרים זה נערך בעקבות כנס חוקרים שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים בשנת תשס"ב . הקובץ מתרכז ביצירתם של הוגים מדיניים יהודיים בדורות האחרונים , בני זרמים רעיוניים שונים ובני ארצות שונות . הספר נפתח בבירור תמטי של שאלות יסוד בסוגיית הדת והמדינה , חלקו הארי מוקדש לדיון בחיבוריהם ובהשקפותיהם של הוגים מסוימים , והוא נחתם בהרהורים על מקומה של היהדות במדינה יהודית ודמוקרטית . קובץ זה הוא בבחינת המשך לחיבור קודם פרי עטי , " דת ומדינה במחשבת ישראל : דגמים של איחוד , הפרדה , התנגשות או כפיפות" ( המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים תשנ"ח . ( החיבור הקודם התרכז בשיטות מכוננות של המחשבה המדינית שפותחו בעיקרן בימי הביניים , ואילו קובץ זה מתרכז בהגות אקטואלית שנתחברה ברובה לנוכח המפעל הציוני ומדינת ישראל ; אשר על כן הקובץ אינו מתמקד רק בשאלות עיוניות אלא גם בשאלות מעשיות וקונקרטיות שהתעוררו בשל המציאות הלאומית המודרנית . עם זאת מצאנו לנכון להקדים דברים על אודות שיטותיהם של ברוך שפינוזה ושל משה מנדלסון , בהיותן מצע הכרחי לבירור שאלת הדת והמדינה בדורות המאוחרים . אני מכיר תודה ליוסי דוד על השתתפותו ועל סיועו בעריכת הספר ; לאורי דרומי , עדנה גרניט , יעל מושיוב ונדב שטכמן - צוות מחלקת הפרסומים של המכון הישראלי לדמוקרטיה , שלא חסכו מאמץ בהכנתו ובהתקנתו של ספר זה ; ליאיר צורן על התרגום הרהוט מאנגלית של שניים ממאמרי הספר ; ולמיכל בן-צור ומירי הורביץ על עריכת הלשון הנאה של המאמרים . יעמדו כולם על הברכה . העורך א"ר

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר