דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים

עמוד:4

Religion and State in Twentieth-Century Jewish Thought Editor : Aviezer Ravitzky עורך ראשי : אורי דרומי ראש מנהל הוצאה לאור : עדנה גרניט עורכת הספרייה : יעל מושיוב עריכת לשון : מיכל בן-צור ומירי הורביץ בת-משה רכז הפקה : נדב שטכמן עיצוב וסדר : רון הרן נדפס בהתשס"ה בדפוס ' אחוה' ירושלים מסת"ב ISBN 965-7091-96-9 להזמנת ספרים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , ת"ד , 4482 ירושלים 91044 טלפון : ; 1-800-202222 , 02-5392888 פקס : 03-5488640 דוא"ל : orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכאני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה Copyright by the Israel Democracy Institute Printed in Israel 2005

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר