דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים

עמוד:2

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא גוף עצמאי , המסייע לכנסת ולוועדותיה , למשרדים ולמוסדות ממשלתיים , לגופי השלטון המקומי ולמפלגות , באמצעות הגשת מחקרים והצעות לביצוע שינויים ורפורמות בדפוסי פעילותם . נוסף על כך , המכון הישראלי לדמוקרטיה מממש את שליחותו על ידי הצגת מידע משווה בנושאי החקיקה ובדרכי התפקוד של משטרים דמוקרטיים שונים . כמו כן הוא שואף להעשיר את השיח הציבורי ולעודד דרכי חשיבה חדשות על ידי ייזום דיונים בנושאים שעל סדר היום הפוליטי , החברתי והכלכלי , בהשתתפות מחוקקים , בעלי תפקידי ביצוע ואנשי אקדמיה ועל ידי פרסום מחקריו .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר