תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : טיפוסי נרטיב 63 א . סיפור קיפוח מאבק ניצחון 63 ב . סיפור ביקורתי חתרני 63 ג . סיפור נורמטיבי קנוני 64 הנרטיב של קיפוח מאבק ניצחון 65 עליזה 65 חנה 76 פרק חמישי : הנרטיב הביקורתי חתרני 90 סיגל 90 מרים 110 יפה 129 פרק שישי . הנרטיב הנורמטיבי קנוני 140 יעל 142 דליה 151 טיפוסי סיפורים בתחומי מדע שונים 167 אתי 168 פרק שביעי : סיפורים מן המכללות 171 שרה 171 שושנה 177 איריס 189 סיכום 199 נספח 203 ביבליוגרפיה 204

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר