אתניות מגדר ומעמד באקדמיה

עמוד:4

Nina Toren Ethnicity , Gender and Class in Academia עריכה לשונית יניב אברמסון מסת"ב 978-965-407-855-9 © להוצאת כרמל ת"ד , 43092 ירושלים 91430 טל' ; 02-6540578 פקס' 02-6511650 דוא '' ל : books @ carmelph . co . il אינטרנט : www . carmelph . co . il תשס"ח 2008 / Printed in Israel

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר