תוכן העניינים

עמוד:6

ח . היצר הרע אין תוכו כברו ; הפיכת הרע לטוב . ; 233 ט . הטוב הגנוז בחטא והעלאת המידות הרעות , ; 238 י . התכלית הדתית הנעלה מקדשת את האמצעים המגונים , ; 241 יא . המירמה הקדושה שבקבלת האר"י , ; 244 יב . זיכוך הרע והעלאתו בדרך ההתקשרות עם מחשבת החוטא , ; 253 יג . הוראות מוהר"ן — ר' נחמן מהורודנקא , ; 260 יד . משהו על סייגי הוראות אצל ר' יעקב יוסף , . 265 פרק שישי : מחשבות זרות ורעות 269 א . המונח 'מחשבות זרות' ומשמעותו , ; 269 ב . בעיית המחשבות הזרות והרעות עד לחסידות , ; 271 ג . הוראות מורי החסידות , ; 273 ד . סייגי ההוראות , ; 275 ה . לקחים רעיוניים , . 276 פרק שביעי : ירידת הצדיק לגיהנום וירידה ממעלתו בעולם הזה 280 א . ירידת נשמת הצדיק לגיהנום על פי הזוהר וקבלת האר '' י , ; 280 ב . מוטיב הירידה בספרי דרוש ומוסר בימי צמיחת החסידות , ; 285 ג . המיפנה ברעיון הירידה אצל מורי החסידות , ; 288 ד . ירידה מרצון ומאונס , ; 291 ה . לטענת ההשפעה השבתאית , . 299 חלק שלישי : תלמוד תורה , מוסר וקבלה פרק שמיני : מערכי לימוד 305 א . דרכי לימוד וביקורתם אצל ר' שלמה חלמא , ; 305 כ . ספרי מוסר ויראה , ; 311 ג . לימוד הקבלה , ; 320 ד . חסידות צבועה ועם ארצית , ; 338 ה . דביקות ולימור תורה , ; 346 ו . עם הארץ קורא בתורה , ; 356 ז . תכלית הלימוד על פי האר"י , . 359 פרק תשיעי : רעיונות החסידות בספרי דרוש ומוסר : תקל"ח-תקמ"ו 361 א . התעודה הספרותית הראשונה בדפוס לתורת החסידות , ; 361 ב . מאמרים מאת מורי החסידות בס' 'לחם תרומה ; 365 , ' ג . רישומי ' צוואת הריב"ש' בס' 'יסור ושורש העבודה' . 372 פרק עשירי : מניעי הפולמוסים הראשונים נגד החסידות 377 א . פגיעה בכבוד הרבנים וזלזול בלומדי תורה , ; 377 ב . ביקורת על סדרי השחיטה , ; 383 ג . קטרוגו של בעל 'שבר פושעים' — הדבקת הוראות השל"ה למורי החסידות , ; 387 ד . המחלוקת על ר' יעקב יוסף בשארוגרוד בעיני בעל הדבר , . 391 נספחים 397 נספח א : רדיקליזם דתי בימי התפשטות החסידות ; 399 , נספח ב : כלום ספר נזד הדמע לר' ישראל מזאמושץ' הוא כתב פולמוסי נגד החסידות י ; 427 נספח ג : הצדיק ושאלת דחיקת הקץ אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה , . 435 מפתח השמות והעניינים 439 רשימת המקורות 461

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר