על הספר ומגמתו

עמוד:12

עמדתי ביחס להכרחיותה של האמת המוחלטת והאחת , כפי שהצגתיה בספר 'פילו סופיה — על האמת האחת' ( דביר , . ( 1983 בספר הנוכחי לא אשוב לדון בבעיות היסוד שהעליתי שם . לכן יישארו הביסוס של הנאמר בספר שלפנינו והמסקנות החשובות ביותר שיש להסיק ממנו חסרות . יובהר — אני מקווה — שהאמת היא התגברות עצמית , אבל לא יוסבר במידה הראויה מדוע האמת חייבת להיות זאת בלבד . אדון כאן בהתגברות העצמית רק במידה שיידרש הדבר מתוך העניין ולא בתור נושא בפני עצמו . כן לא אתייחס למשמעותה הלוגית של האירוניה ומדוע היא הלוגיקה של הפילו סופיה . כמו כן לא אגע שוב בשאלה מדוע ההתגברות העצמית היא האמת ההכרחית במובן המוחלט של ביקורת פילוסופית ולא רק במסגרת מחשבתם של שפינתה , ניטשה וקירקגור . הקורא יוכל להשלים את הדברים אם יפנה לספר הנזכר . אולם החיבור שלפנינו יכול לעמוד גם בזכות עצמו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר