על הספר ומגמתו

עמוד:7

על הספר ומגמתו הספר בא להציג את מחשבת ניטשה משלוש זוויות ראייה בלתי מקובלות ו חלק א יבהיר את מושג האמת של ניטשה כזהה למושג הטראגדיה שלו . בתור שכזה יופיע המושג 'אמת' כזהה גם למושג 'אלוהים ; ' חלק ב יציג מושג זה כזהה למושג האמת של שפינתה ; חלק ג יציגו כזהה למושג האמת של קירקגור , וחלק ד — כזהה לתפישת מרקוס אורליוס . בניגוד לתפישה הרגילה , אשר רואה בפילוסופיה של ניטשה רק ביקורת מושג האמת והריסתו , אטען בחלק א , כי לניטשה מושג אמת חיובי וברור . האמת היא הטראגדיה , שהנהרת משמעותה תחשוף אותה בהתגברות עצמית . בניגוד להצהרת ניטשה עצמו , שמחשבה פילוסופית אינה יכולה להיות שיטה , אציג את מושג האמת כטראגדיה כמעמיד שיטה . הדיון במחשבת ניטשה מזווית הראייה של מושג הטראגדיה יראה , כי מושג זה עמד לנגד עיני ניטשה כל ימיו , וכי כתביו והתפתחותו אינם אלא הנהרתו של מושג זה , ומכאן שמחשבתו של ניטשה מתפתחת באורח עקבי בסיסי ונותרת נאמנה ( פרט לעניינים צדדיים ) לנקודת המוצא שלה . הטראגדיה במשמעותה המיוחדת אצל ניטשה היא אינטואיציית היסוד שלו , אשר העלתה בפניו בראשית דרכו שתי עמדות בלתי מתיישבות . ( א ) הטראגדיה מבוססת על שני מושגים סותרים — דיוניסוס ואפולון ; ( ב ) דיוניסוס ואפולון קשורים זה בזה בקשר דיאלקטי . מכיוון שדיאלקטיקה דורשת שיטה של אחדות מוניסטית ואילו נקודת המוצא של ניטשה היתה דואליסטית , לא היתה מחשבת ניטשה לשיטה , עד אשר גילה את מושג היסוד שלו 'הרצון לעוצמה , ' אשר איחד את שתי העמדות . רק אז היה ניטשה יכול להסביר כל דבר מתוך עקרוךהיסוד שלו ולקבוע לו את מקומו על פי קנה מידה של אמת ושקר . אטען , כי מושג הטראגדיה זהה לא רק למושג ההתגברות העצמית אלא

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר