מבוא

עמוד:8

מושג האותנטיות למושג האותנטיות נודעת בפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית חשיבות מיו חדת . זהו מושג מרכז , שמצד אחד הוא מכוון ומעניק משמעות ליתר המושגים המרכיבים את תמונת העולם האכסיסטנציאליסטית , ומצד אחר משמעותו שלו גופא נוצרת מן הבעייתיות , העולה מתור היחסים הפנימיים של אותם מושגים . מעמד זה ניתן למושג האותנטיות בגלל נקודת המוצא המיוחדת לאכסיסטנציאליזם : האדם באשר הוא פרט בודד . האיפיון שניתן למושג האותנטיות כמושג מרכז הוא זה כאיפיון המסורתי של מושג האמת במסגרת תולדות האונטולוגיה . ואכן , תפנית זו ממושג האמת למושג האותנטיות היא שמגדירה בצורה מופשטת את מהותה של הפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית כולה כמרד במסורת הפילוסופיה , מצד אחד , וכהמשך לה , מצד אחר . הבהרת מושג זה עשויה אפוא לחשוף את בעייתיותה הסגולית של הפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית , את כיווני המחשבה המאפיינים אותה , ואת אופן הביסוס שהיא מבססת את מושגיה . למושג 'אותנטיות' שתי משמעויות קרובות , אד נבדלות . ברגיל , כאשר אנו אומרים על אדם שהוא אותנטי , אנו מתכוונים לבטא את דעתנו א נ ו עליו לגבי יחסו שלו אל עצמו . כלומר אנחנו סבורים , על פי האופן שבו אנו בוחנים את התנהגותו , באורח מודע או אינטואיטיבי , שאותו אדם תוכו כברו , שאין הוא מרמה את עצמו , אין בו העמדת פנים כלפי הזולת שתכליתה להסוות מפני עצמו את מה שהוא באמת . במשמעות זו מורה המושג 'אותנטיות' על כך , שאנו מניחים מראש שלכל אדם אמת עצמו , שאינה ניתנת להעברה לאחר , ובכל זאת אנו יכולים לשפוט עליה לפי רמזים שאנו מבחינים בהתנהגותו . 'אותנטיות' במשמעות האחרת היא התייחסותו הכנה של אדם אל עצמו , על פי ערך כללי בגלל יחסיותו של כל ערך ומשום שהכלליות אינה כללית יותר , הרי האכסיסטנציאליזם מייצג אותה בצורה הנמרצת ביותר , ואילו המארכסיזם בא להחזיר עטרה ליושנה ולהציל את מושג הכלליות . מכאן שאפשר לראות באכסיסטנציאליזם יסוד פילוסופי לאותן תופעות בתחום הרוח שסימנן המבוכה , ההתנכרות והבעייתיות . לא בכדי רבה השפעת האכסיסטנציאליזם על הספרות והאמנות ואף על התנהגותם הממשית , האישית והפוליטית , של אנשים שמתנסים בחייהם בבעייתיות זו . השפעה שהיא אולי מתונה יותר יש לאכםיסטנציאליזם בתחומים רחבים יותר של עולמנו האינטלקטואלי , ומתגלית בעיקר ברפלכסיה האישית של איש הרוח , המדען או האמן — גם כאשר תחום עיסוקו המובהק אינו אכסיסטנציאליסטי . בירור פילוסופי של מושגי היסוד של הפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית , שמנסה לחשוב עד תום את שמשתמע מנקודת המוצא שלה — מושג הפרטיות , עשוי ' אפוא לתרום להבנת האקלים התרבותי שאנו חיים בו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר