רבי שמחה לוצאטו

עמוד:13

ב במרכז חייו של ר' שמחה לוצאטו עמדה פעולתו כרב בקהילת ויניציה—מורה הלכה ומרביץ תורה בקרב בני עדתו . בפעולתו זו ראויות לתשומת לב ה'תשובות' הרבות שכתב בדברי הלכה . תשובותיו אלו שלא כונסו עד כה , פזורות בקבצי תשובות שונים , השמורים עדיין לרוב בכתבי יד . נושאי התשובות היו שאלות הלכה שונות , שנכתבו במשך תקופה ממושכת , עוד מלפני מינויו כרב בוויניציה ועד סוף ימיו . רבנים מקהילות שונות היו נוהגים להראות לו את תשובותיהם לשאלות שנשאלו ואת פםקיהם שפסקו , כדי שיביע על כך את חוות דעתוג . מכאן שסמכותו היתה רבה בדורו' כרב פוסק הלכה למעשה . עוד נדון על הצד הספרותי שבחיבור התשובות , אולם ברצוני לציין במקום זה במיוחד שני מקרי הלכה , שר' שמחה נטל חלק פעיל בדיון עליהם . המקרה האחד היה עניין המקווה ברוויגו , (&* 0 $ ; 0 ) שהדיון על כשרותו נמשך בקרב רבני איטליה לערד עשרים שנה , וסביבו נכתבה ספרות רבה . 2 רבני ויניציה , וביניהם ר' שמחה לוצאטו' עמדו לצד המכשירים ודעותיהם נדפסו בקובץ הפסקים 'משבית מלחמות' ( ויניציה שם"ו . ( הכל הסתפקו בתשובות קצרות , אולם ר' שמחה , הצעיר ביניהם , שתשובתו נדפסה אחרונה , כתב מחקר הלכה רב כמות בשם 'משען מים . ' בגלל חשיבותו נדפס המחקר הזה באותיות גדולות , וכל המשך המחלוקת ( מקווה ישראל , בהוצאת יהודה בן משה סאלטרו מפאנו , ויניציה שס"ז ; פלגי מים , ויניציה שם"ח ) קשור בעיקר בהשגה על מסקנותיו . המקרה השני היה בשאלת היתר הנסיעה בשבת בגונדולה על פני תעלות ויניציה . מקובל היה שהנסיעה בגונדולה בשבת אסורה , אף על פי שבזמנים קדומים התיר אותה ר' ישעיהו דא טראני הזקן , והיתרו ידוע היה בוויניציה במחציתה הראשונה של המאה השבע עשרה . 3 והנה בא ר' שמחה לוצאטו רעשה וב , Vessillo Israelirico שנה שלושים , ( 1882 ) עמ' , 373 בהערה של המערכת למאמרו של שטיינשניידר . ססיל רות , שם , עמ' , 151 מודיע שר' שמחד , נקבר על הלידו . נ"ה שנים אחר פטירתו רצה ר' יצחק חיים כהן מהחזנים להעתיק את נוסח מצבתו בשביל החכם הנוצרי כריסטיאן תיאופיל אונגר , אולם מוויניציה הודיעו לו 'כי המצבה נטבעה בתחתית הקרקע ולא יכלו לראות , מפני שהגביהוהו בעפר' ( אוצר נחמד ווו עמ' . ( 139 . 1 תשובותיו שנתפרסמו בספר 'נחלת יעקב' צויינו בהערה מס' 6 לפרק . 'א עיין גם בקאטאלוג של מאקס ווייס מכתבי היד של דוד קויפמן , עמ' 41 ועמ' , 63 אצל נייבויאר , ברשימת כתבי היד העברים באוכםפורד , , 1884 מס' , ( 2 ) 851 בהצוםה מארץ הגר , שנה ב' עמ' HUCA , 182 שנה , 'ז עמ' , 517 וכן נזכרו תשובות שלו בכמה רשימות נוספות של כתבי יד . עיין גם באוסף התשובות 'זרע אנשים , ' הוסיאטין , תרס"ב , תשובה כ '' א . . 2 תיאור מפורט של התפתחות המחלוקת ניתן על ידי בלוי במבוא הגרמני הנ"ל לאיגרות מודינא , עמ' 127 וגו . ' . 3 עיין ב'שבלי הלקט השלם , ' הוצאת שלמה באבער , וילנה תרמ"ז , דף מ"ב ע '' א ובשאלות ותשובות ר' יעקב לבית הלוי , ויניציה שע"ד , תשובה , 'ד דף י"ח .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר