רבי שמחה לוצאטו

עמוד:11

עשרים וארבע היה אז . מאז , משנת 1606 ואילך , עד יום פטירתו ( כ"ז טבת תכ"ג , 6 ביאנואר ( 1663 היה משמש במשרת אחד מרבני ויניציה , ומיום פטירתו של י , יהודה אריה מודינא בשנת ת"ח , ( 1648 ) היה לראשון ביניהם , 'ריש מתא וריש מתיבתא / במידה שניתן לנו ללמוד מתוך המקורות המועטים שהגיעו לידינו , לא חלו בחייו של ר' שמחה לוצאטו מאורעות יוצאים מן הכלל , פרט למקרים בודדים הקשורים בעמדתו כראש רבני ויניציה—שעליהם עוד נדון להלן . דומה שישב כל שנותיו בוויניציה , ולא עזבה אלא לזמן קצר ; ובעיקר התרכז בפעולות הכרוכות בתפקידיו כראש הישיבה הכללית . במקצת עסק גם בעניינים ציבוריים שחרגו ממסגרת תפקידו כרב , כגון השתתפותו בהנהלת בית הכנםת הגדול . כמו כן לקח חלק בייסוד היתלמוד תורה ארץ ישראל' שהיתה מעין ' בית מדרש שסביבו התרכזו בני ארץ ישראל ושאר ארצות המזרח ( הליוואנ טינים , ( שהיו מרובים באותו דור בוויניציה , וידוע הדבר כי ראשי בית מדרש זה שקודים היו לשתפו בהנהלתה . באחרונה נתן ר' שמחה לוצאטו את ידו גם למפעל הציבורי המפואר ביותר של יהודי ויניציה ' — חברת פדיון שבויים . 10 ' אין בקורות חייו של ר' שמחה לוצאטו משום הצדקה לתיאור שתיארו גרץ' כשהכניסו 'במקצת' לתחום המרדנים שבאותו דור—בין מודינא , אקוםטה ודיל מדיגו — , אף אילו רשאי היה לכלול את הללו יחדיו כמרדנים בתורת ישראל ובהווי חייו . ממילא לא צדק איפוא גרץ בהמעיטו את דמות לוצאטו , ביחס לדורו * . החומר בידנו אינו מלמדנו הרבה על מקור פרנסתו של ר' שמחה לוצאטו . כידוע היתה ראשות הישיבה הכללית בוויניציה משרה שלא על מנת לקבל פרס . מצד אחר , לא ידוע אם שירת ר' שמחה במשרות אחרות שמתן שכרן בצידן , בחינת חברו ר' יהודה אריה מודינא או יריבו ר' יצחק מן הלויים . כאמור , היה מוצאו ממשפחה אמידה , אבל לעשירות מופלגת לא הגיע מעולם . כשעמדה בתו גילה ( Ghele ) להינשא , לא הוא אלא אביו , ר' יצחק" ' הקציב לה נדוניה . ר' יהודה אריה בלוי 12 נטה להשערה , שידיעותיו הרבות של . 9 עיין ב'מדבר תהפוכות , ' שם , שנה שלישית , עמ' . 80 ראשי התיבות תתא"י משמעותם ודאי 'תלמוד תורה ארץ ישראל ' . על תלמוד תורה זה עיין בספרי 'רומא וירושלים , ' ירושלים , תש '' ד , עמ' 100 ועמי . 102 . 10 על פעולותיה של 'חברת פדיון שבויים , ' ראה את הסיכום בספרו של סםיל רות , Venice , 1930 עמ' 158 ואילך , ועל השתתפותו של ר' שמחה לוצאטו בפעולותיה , ראה במכתב האבל שר' מהללאל הללויה דה צ'יויטהנובה כתב לוויניציה בהיוודע לו על פטירת ר' שמחד . ( נתפרסם על ידי שמעון ברנשטיין , HUCA שנה ז' , [ 1930 ] עמ' 533 וגו . ( ' . 10 די"י חלק , 'י מהדורה , 1868 עמ' . 162 . 11 עיין באבטוביאוגראפיר . של שד"ל , עמ' . 34 מלבד בת זו שנוסח מצבתה הועתק ב'לוחות אבנים , ' עמ' , 81 מספר , 160 היה לר' שמחה גם בן , יצחק ( עיין במבוא לאיגרות ר' יהודה אריה די מודינא , עמ' . ( 121 בנו של יצחק , משה , היה משמש מזכיר לר' שמחה בימי זקנתו ( הצופה מארץ הגר , שנה , 'ג עמ' . ( 83 . 12 שם , עמ' . 122

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר