רבי שמחה לוצאטו

עמוד:10

ידוע גמ כתומך בלימוד התורה בעיר . 5 כל בני משפחת לוצאטו קרובים היו לר' יעקב היילפרון , בעל ספר השאלות והתשובות 'נחלת יעקב' ( פאדובה שפ"ג , ( הכם מפורסם שחי באיטליה הצפונית במוצאי המאה השש עשרה . ר' יעקב היילפרון היה גדול בשנים מר' שמחה לוצאטו , ונראה הדבר שהשפיע עליו הרבה בנעוריו . בספר 'נחלת יעקב נדפסו כמה תשובות קצרות מאת רי שמחה לוצאטו לשאלותיו של רי יעקב היילפרון' שיש בהן , מלבד המשא והמתן בהלכה , רמזים לעניינים שבין איש לאיש , ושמהן אפשר להסיק כי רי יעקב היילפרון היה מקרב אליו את התלמיד חכם הצעיר ומעניינו לעסוק בדברי תורה . מצדו הוא , מרבה היה ר' שמחה בכתבים אלו בדברי הערצה טיפוסיים לייחסו של תלמיד אל רבו . 6 אלו הן הידיעות הברורות שהגיעו אלינו על דרכו של ר' שמחה בתורה בשנות נעוריו . מסתבר שנמנה עם הבחורים שהיו עוסקים בתורה ביישיבה הכללית' של ויניציה , הוא מוסד הרבנות הרשמית של הקהילה , שראשיו שימשו בוועד הרבנים של העיר . ר' שמחה מזכיר כרבותיו את ר' שמואל יהודה קאצינילינ בוגן , רי אביגדור צייווידאל , רי בן ציון צרפתי ור' ליב םאראואלל , שהיו ראשי הישיבה הכללית ברבע האחרון של המאה השש עשרה ובתחילת המאה השבע עשרה . אולם , בעיקר היה לומד מתוך ספרים , שמהם שאב בייחוד את ידיעותיו בספרות הכללית וב'חכמות החיצוניות ; ' רי שמחה עצמו לא השאיר שום רמז ממי קנה אותן . באחד ממכתביו אל ר' יעקב היילפרון הוא מתנצל על היותו מקצר בדברי הלכה ; 'להיותי לעת עתה טרוד הרבה בדברים אחרים / ובסוף המכתב הוא מפרש 'שאני נשבע בחי העולם שאני כל כך טרוד בשאר לימודי , שאינני יכול לזוז מהם אפילו שעה קטנה ... ובעזרת ה' אחר הסוכות נתעלמה באהבים בדברי תורתנו הקדושה , כמו שייעד אלי מעכ"ת , שלעת הזאת אין לי פנאי . 8 ' איגרת זו נכתבה בקיץ שס"ד ( 1604 ) , י בימים ההם היה איפוא ר' שמחה שקוע ראשו ורובו בלימודי חול . כפי שנראה להלן קנה לו ר' שמחה השכלה רבה גם בתרבות ישראל וגם בחכמות החיצוניות ; ולכך הוא הגיע לא בכוה כשרונותיו בלבד , אלא גם בזכות שקידתו המרובה . כעבור הרבה שנים מספר עליו לפי תומו איש ריבו , ר' יצחק מן הלויים , ש'הכו'םף יענה את הכל ונפשו חשקה בתורה , ועשה והצליח ' . .. גדולתו של ר ' שמחה בתורה ובחכמה והשפעת קרוביו העשירים עמדו לו שיוכתר כאחד משבעת הרבנים של קהילת ויניציה , על אף גילו הצעיר , כי בן . 5 עיין באבטוביאוגראפיה של שד"ל , עמ' 34 ובנוסח מצבתו של ר' נחמיה לוצאטו , שנתפרסם על ידי אברהם ברלינר ב'לוחות אבנים / פראנקפורט ע"נ מיין 1881 עמ' 89 והלאה , מס' , 180 . 6 עיין 'נחלת יעקב , ' דף ל"ז ע"ב * מ"א ע"ב ) , מ"ב ע"א ועוד . על ר' יעקב היילםרון עיין ב'זכר צדיקים לברכה' לר' חננאל ניפי , עמ' , 173 סימן ע"ו , ובמזכרת חכמי איטליה , עמ' . 3 . 7 בקונטרס 'משען מים . ' עיין הערה . 4 . 8 נחלת יעקב , דף מ"ב ע"א .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר