רבי שמחה לוצאטו

עמוד:9

רבי שמחה לוצאטו מאת משה אביגדור שולוואס פרק ראשון לפי מסורת שהיתה נפוצה במשפחת לוצאטו , מוצאה היה מגרמניה , ממחוז לוזאטיה nmnwDnn . i ( Lausitz ) של המשפחה בוויניציה ובערי היבשת הוויני ציאנית , והעדרה בשאר המחוזות של חצי האי האפיניני , מאשרים מסורת זו , כיון שרובם של יהודי איטליה הצפונית מזרחית היו יוצאי אשכנז . בני משפחת לוצאטו בוויניציה היו נמנים עם מתפללי בית הכנסת הגדול , האשכנזי Grande ) ( Scuok Tedesca אף על פי שבוויניציה היה גם בית כנםת לוצאטו Scuola ) n . ( Luzzatto שמחה לוצאטו עצמו היה קשור כל ימיו בהנהלת בית הכנסת הגדול , וביקר בקביעות באסיפותיו . 2 גם דבר זה מעיד על מוצאה האשכנזי של משפחתו . זמן בואה של המשפחה לאיטליה אינו ידוע , וכנראה קרה הדבר בדורות קדומים . ר' שמחה לוצאטו מעיד , 3 שאבותיו ואבות אבותיו כבר היו תושבי מדינת ויניציה , החל מאמצע המאה החמש עשרה . רי שמחה עצמו נולד בשנת שמ"ב , *( 1582 ) או קצת לפני כן , בוויניציה העיר' באחד מבתי האבות האמידים של המשפחה . אביו ר' יצחק ואחיו ר' נחמיה היו אנשים עשירים ; אחיו היה . 1 עיין , S . D . Luzzatto , Autobiografia פאדובה , 1882 עמוד . 7 הנספח 1 x בסוף הספר מכיל 'אילן' יוווסין של המשפחה רבת הענפים . . 2 עיין שם , ע' 32 ועמוד . 35 . 3 בכתב ההקדשה של חיבורו Socrate לדוג'ה פראנצ'יסקו מולינו . נוסח ההקדשה של החיבור הנדיר מאוד , מובא על ידי ר' שמואל דוד לוצאטו באבטוביאוגראפיה הנ"ל , עמ' » 7 ובשינויים על ידי יהודה אריה בלוי במבוא הגרמני לאיגרות ר' יהודה אריה די מודינא . בודאפסט , 1906 עמ' , 119 הערה . 4 ואין ספק שהטכסט המובא על ידי בלוי הוא הנכון . . 4 מקודס היו נוהגים לקבוע על פי אומדנא את תאריך לידתו בשנת , 1583 וליאוני לוצאטו , בנספח מס' 2 לאבטוביאוגראפיה הנזכרת של שד"ל , עמ' , 33 בהערה , מודיע בוודאות שר' שמחה נולד בשנה ההיא . אולם , לפי סיפורו של ר' יצחק מן הלוויים ב'מדבר תהפוכות' ( מהדורת יהודה אריה בלוי , הצופה מארץ הגר , שנה , 'ב עמ' ( 183 הוכתר ר' שמחה לרב בשנת העשרים וארבע לחייו , והיות וכבר בשנת 1606 נתפרסמה חוות דעתו בעניין המקווה ברוויגו ' ) משען מים' בקובץ הפסקים 'משבית מלחמות , ' וינציה שס"ו ) כאחד מרבני ויניציה ( אחר הפסק שלו הדפיס המלקט את ההערה : 'תמו ונשלמו פסקי רבני מורי צדק ק"ק ויניציה יצ"ו . ( ' הרי שנולד לכל המאוחר בשנת . 1582 אין צורך לומר שאומדנתו של גרץ , שלוצאטו נולד ב 1590 בערך , בטלה . גרץ קבע את השנה הזאת כמקרים , מתוך שהיה סבור שחיבורו סוקראטס נדפס בשנת . 1613 ראה להלן פרק ד' הערה . 7

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר