יעקב לשצ'ינסקי ופעלו

עמוד:11

אחת , ' השלוח , תרס"ד , בספר זה עמ' ( 17 נתן לנו המחבר הצעיר — שחתם בשם יאחד הקנאים' —דמות מעניינת של עיירה זו , שמבחינות רבות אופיי נית היתה לגבי אוקראינה , בייחוד אוקראינה המזרחית ? , עיירה שתושביה היהודים הם חנוונים ובעלי מלאכה , ועל ידם מתפרנסים קצת 'כלי קודש . ' אביו היה בעל חנות מכולת ומיני סדקית , יהודי ירא שמים , ובבית אווירה של תורד :. כל שעת הפנאי הכול — האב , החתנים והבנים —לומדים תורה , עוסקים בה , הוגים ומסיחים בה . הנער למד בחדר . בן שמונה התחיל כבר בלימוד גמרא ובן תשע ידע ללמוד דף גמרא בפני עצמו , הצטיין ביראת שמים ובאהבת הבריות וברגש אחריות והכרת חובה . הוא למד בהתמדה ושקד גם לעזור בבית ובחנות . בספרי השכלה התחיל לקרוא במאוחר ( בהיותו בן שמונה עשרה , ( ודבר זה גרם לפירוד לבבות והתנגשויות בבית , שהביאו לכך שיעקב לשצ'ינםקי 'ברח' לאודיסה , למד רוסית ולימד עברית , נכנס לתנועה הציונית בכל להט הנעורים שבו , דגל בתורת אחד העם ( ידע את 'על פרשת הדרכים' כמעט על פה ) ולקח חלק פעיל מאוד בארגון של אגודות ציוניות ברוחו של אחד העם . היה נלהב לתחיית הלשון העברית , דיבר עברית ( אמרו אז : 'יעקב מדבר עברית אף עם נהגי התחבורה העירונית באודיסה , ( ' ייסד ( יחד עם אחיו יוסף , שהתפרסם אחר כך כאחד ממנהיגי ה'בונד' פולין בכינוי 'כמורנער ( ' 'חדר מתוקן , ' שלשון הלימודים בו היתה עברית , וחדר זה זכה לפרסום בשל העברית הנאה של מייסדיו ומוריו . יעקב לשצ'ינסקי היה מראשוני תנועת העבודה הציונית , השתתף בוועי דת ההתייעצות הראשונה של 'פועלים ציוניים' ( וילנה , , ( 1903 וטען להש תתפותם הפעילה של פועלי ציון במלחמה המדינית נגד הממשלה , נבחר באותה שנה ציר לקונגרס השישי , ובין הצירים שנמנעו בהצבעת הקונגרס בשאלת אוגאנדה היה ( לפי הפרוטוקול הסטינוגראפי ) גם 'המורה יעקב לשצ'ינסקי . ' אחרי הקונגרס הצטרף לכיוון הטריטוריאליסטי בתנועה , השתתף בוועידה מוקדמת של הסתדרויות 'פועלי ציוך שצידדו בזכות הכיוון ה'מהפכני' בתנועה ( וארשה , יולי , ( 1904 ונבחר ללשכה הארגונית שהוקמה — לפי החלטת הוועידה — בקיוב . אף היה ממארגניה של הקונפרנציה באו דיםה ( דצמבר — 1904 יאנואר , ( 1905 שבה נוסדה מפלגת 'הציונים הסוציאליסטים' ( ס . ם , ( . והיה מראשי המדברים בה , נבחר לוועד המרכזי של המפלגה ונראה בעיני הציבור כאחד ממנהיגיה , אף בשנים שבהן לא הרבה למעשה לקחת חלק בה . בקונגרס השביעי השתתף כאחד מראשי סיעת הצירים של המפלגה , ומאז ועידתה הראשונה בלייפציג , שהרצאתו בה על

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר