יעקב לשצ'ינסקי ופעלו

עמוד:10

שנים של רדיפות על היהודים ברוסיה בכל תחומי החיים , והיו הרדיפות פרי שיטה מדינית עקבית של הממשלה ושל הציבור המשתתף בשלטון : הגבלות לפי החוק ולפי ה'נוהג / עלילות וגירושים והסתה וחבלה בלתי פוס קות . ימי מלחמת העולם הראשונה הגבירו את הרדיפות על היהדות הרוסית , הוסיפו עלילות ופרעות , גירושי המונים ונדודיהם , שבכללותם נישאה בהם בשורת אימים לעתיד שהחרידה את הלבבות והסעירה את הרוחות : שנות המהפכה ומלחמת האזרחים והשתלטותם של הקומוניסטים והתבססותו של המשטר הסובייטי לא הפחיתו את החרדה והאימה . להרס הכללי במדינה הצטרף 'חורף יהודי' מיוחד : פרעות ושחיטות ביישובי יהודים למאות , שרבבות רבבות יהודים היו חלליהן . בחמש עשרה השנים של 'שלוש מערכות' אלה בדרכה הטראגית של הי הרות הרוסית , התעוררה היהדות הרוסית להתגוננות עממית ולהתארגנות לאומית . קמה שורה שלמה של הסתדרויות יהודיות גדולות , שהקיפו בצו רות ארגון שונות את החלק הפעיל של היהדות כמעט בכל המדינה ובכל תחומי החיים : לעזרה הדדית ושיפור כלכלי , להשכלה כללית ומקצועית , לשמירת הבריאות ולעזרה לנפגעי מלחמה . ורבות היו זכויותיהם של בני הדור האלה על פעילותם הרבה בהקמתה של 'מערכת התגוננות' עממית זו . עם השתלטותו של המשטר הסובייטי במדינה נפלגו בני הדור . חלקם הגדול 'נסחף' והלך עם הזרם והיה אחרי כן פעיל בחלקו ב'סקציה היהודית' של המפלגה הקומוניסטית , ובחלקו נכנם לשירות המדינה ולעבודה תרבו תית מקצועית . מיעוטם עזבו את רוסיה . הללו חיו ופעלו 'בין מלחמה למלחמה' במדינות החדשות : בפולין , בליטא ובלאטביה , וגם בארצות מרכז אירופה ובארצות הברית . מהם גם שעברו את כל שלבי הדרך הארוכה : מרוסיה — לפולין , מפולין — למרכז אירופה ומשם לארצות הברית . זו היתה גם דרכו של יעקב לשצ'ינסקי , אלא שמארצות הברית עלה לארץ , וכך 'השלים את המעגל . ' [ י ] דרכו הספרותית והציבורית של יעקב לשצ'ינםקי היא גם דרך חייו , וסגולותיו האישיות אצלו לה מדמותן וצביונן . יעקב לשצ'ינסקי הוא יליד עיירה ( הורודישץ ) במחוז צ'ירקאסי , פלך קיוב . בימי נעוריו של לשצ'ינסקי ישבו בעיירה זו למעלה מאלפיים וחמש מאות יהודים . בעבודתו הראשונה של יעקב לשצ'ינםקי ' ) סטאטיםטיקה של עיירה

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר