הקדמה

עמוד:12

מבטו של דב יודקובסקי . יש צדק מסוים בטענה זו - דבר שהוא כמעט בלתי נמנע נוכח מקומו המרכזי בתולדות העיתון . עם זאת , לא קיבלתי את דבריו כפשוטם ולא נמנעתי מלמתוח עליהם ביקורת . וכשמצאתי מי שהיה מוכן לומר עליו דבר ביקורת נדיר , גם זה נכנס לספר . האמת היא שלא ניתן , וגם אין הצדקה , לגרוע מגודל ההישג של דב ומן ההערכה שזכה לה בעולם העיתונות בארץ . כמובן , שום אדם אינו מושלם וחף מחולשות , גם לא דב יודקובסקי . לכן אולי לא היה אוהב כל מלה שכתובה בספר , אבל זה היה רצונו . לאורך הספר נעשה ניסיון לשרטט את צמיחתו של העיתון מתחילתו ועד שהגיע למעמדו הנוכחי בעולם העיתונות המודפסת בישראל . מאחר שהעיתון החל את דרכו כסיפור של משפחה , מטבע הדברים תופס סיפור המשפחה מקום מרכזי בתהליך צמיחתו . אבל סיפור מרכזי אף יותר הוא סיפור התגבשותו כעיתון שהגיע לשיא של תפוצה שאין דומה לו במקומות אחרים . התבוננות מקרוב בדמותו של העיתון כפי שהיא מצטיירת על דפיו מגלה קו מעניין של הבשלה ; מעיתון שכדי לשרוד הוא נמנע במכוון מהתחייבות לקו מערכתי ברור , הפך בהדרגה לעיתון המיישר קו עם מוסכמות "דרך האמצע" של החברה בישראל ; ובהמשך התפתח לעיתון רב קולי המשקף מגוון רחב של עמדות - לא מתוך אידאולוגיה , אלא מתוך אינטרס : להתאים למספר גדול ככל האפשר של קוראים . מקרי מבחן של הדרך שבה סיקר העיתון אירועים בולטים באקטואליה לאורך שנים מצביעים על קו ההתפתחות הזה , אך כדי להבליט את קיומו נעשו השוואות לאופן הסיקור של אותם נושאים בעיתונים יומיים בולטים אחרים . בחלק מההשוואות , הניגודים בין הסיקור בידיעות אחרונות לבין הכתוב בעיתונים אחרים מעניינים במידה שהצדיקה את הכללתם ברצף הסיפור . עם זאת , לעיתים מצאתי עניין בהרחבה של ההשוואות הללו . עשיתי זאת בגלל האופן שבו נחשפו עמדות של מערכות עיתונים , עורכים או עיתונאים בסיקורם של כמה מן המאורעות הבולטים בתולדות האקטואליה הישראלית . במקום שהרהבתי את יריעת ההשוואה , הפרדתי אותה מרצף הסיפור בכותרות בנוסח "ומה כתבו האחרים , " או "כך תוארו הדברים בעיתונים אחרים . '' ההשוואות עצמן מופיעות באות שונה , המבדילה אותן מרצף הסיפור . קורא שלא ימצא בהן עניין , יוכל לדלג עליהן מבלי לפגוע ברצף הקריאה . ההשוואות של מגמות הסיקור נעשו בעיקר בפרקים 3 ו 4 של הספר , העוסקים בשנות ההישרדות וההמראה של העיתון , משנת 1948 ועד אמצע שנות השבעים . מאמצע שנות השמונים ההשוואה הולכת ומאבדת עניין , שכן למעשה קיימים מאז בארץ שלושה עיתונים בולטים המחלקים ביניהם כמעט את כל קוראי העיתונים

מרקוזה-הס, עדי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר