העיתון וסיפור המשפחה שמאחוריו

עמוד:4

Addie Markuze-Haas The Newspaper And the Family Behind It מסת"ב 978-965-540-302-2 © הזכויות שמורות להוצאת כרמל ת"ד , 43092 ירושלים 91430 טל' ; 02-6540578 פקס' 02-6511650 דוא '' ל : books @ carmelph . co . il אינטרנט : www . carmelph . co . il תשע"ג 2012 / Printed in Israel

מרקוזה-הס, עדי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר