הקדמה

עמוד:10

תעודות האינקוויזיזיציה שבארכיון זה הן אוצר בלום של ידיעות להכרת רוח התקופה בכלל ואת המציאות המדינית , חברתית , כלכלית ודתית של המושבה בפרט , ולא כאן המקום לדון בכך . אך השימוש בחומר ייחודי זה כבסיס למחקר על האנוסים במושבה בכלל ושל דרכם ביהדות בפרט , מעורר שתי בעיות מתודיות : האחת - תיאור המבוסס אך ורק על תיקי האינקוויזיציה מקוטע מיסודו , מטבע הדברים . אין כמעט בנמצא חומר תיעודי נוסף שישלים את התיאורים המפורטים המצויים בתיקי החשודים והנאשמים ע"י האינקוויזיציה , למעט אולי במקרה של האנוס לואיס דה קארוואחאל הצעיר Luis de Carvajai ) , ( el Mozo שלתיק משפטו השני צורפו זיכרונותיו , שאותם כתב , כנראה , בין השנים , 1595-1593 בזמן שבין המשפט הראשון לשני , וסיים לכתוב סמוך למעצרו השני בראשית פברואר . 1595 לתיק זה צורפו גם המכתבים שכתב לאחיותיו בזמן שהיה כבר עצור בכלא של האינקוויזיציה בשנים . 1596-1595 מעט חומר משלים על האנוסים שחיו בספרד ובפורטוגל במאה הט"ז מצוי במקורות העבריים של התקופה , וחומר זה מוסיף לנו ידיעות על חייהם , על גורלם , על דרכם בקיום המצוות ; אך אין שום התייחסות במקורות אלו לאנוסים שחיו באמריקה . יתר על D r אף כי משכילים יהודים רבים ידעו היטב על גילוי אמריקה , חלפו למעלה משלושים שנה מאז מסע קולומבוס עד שהחלו לעסוק בנושא . האזכור הראשון של גילוי אמריקה מופיע בשנת 1525 בחיבורו הגיאוגרפי "אגרת אורחות עולם" שכתב היהודי האיטלקי אברהם פריסול . אמנם , דון יצחק אברבנאל הזכיר פעמיים את הגילויים הגיאוגרפיים הגדולים של הפורטוגלים , אך הגילויים הגיאוגרפיים של הספרדים ובעיקר גילוי אמריקה , אינם נזכרים כלל בכתביו של אברבנאל . על אף האמור , אפשר לדלות את האמת ההיסטורית על אנוסי העולם החדש ע"י קריאה זהירה וביקורתית של תיקי האינקוויזיציה . הבעיה המתודית השנייה - רובו המכריע של התיעוד מהמאה הט"ז מתייחס בעיקר לשלושת העשורים האחרונים של המאה ואילך , ולמען הדיוק , לפרק הזמן שבין כינון סניף של האינקוויזיציה הלאומית הספרדית ( המכונה גם ' האינקוויזיציה החדשה ( ' ב"ספרד החדשה , " בשנת , 1571 ועד ביטולה במאה הי"ט . יש מעט מאד תעודות מהתקופה שבין כיבוש מכסיקו ועד , 1571 כך שאין מספיק נתונים שיאפשרו לשרטט תמונה ברורה מפרק זמן זה , על אף שכל הסימנים , מעידים כי ב"ספרד החדשה" חיו אז אנוסים לא מעטים , יחסית , ושהם היוו חלק חשוב מכלל האוכלוסייה הלבנה . אולם אפשר , בכל זאת , לחשוף מעט עובדות גם מהחומר הדל המצוי , ולשרטט כמה קווים כלליים מאוד על ההתפתחות ההיסטורית ועל דרכם ביהדות של אנוסים אלו בעשורים הראשונים של המאה .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר