תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ח : שבת , חגים , מועדים , ימי זיכרון 218 . 1 שמירת השבת . 2 ; 218 ראש השנה . 3 ; 222 סוכות ; 222 . 4 חנוכה . 5 ; 223 פורים . 6 ; 224 פסח . 7 ; 224 שבועות ; 229 הערות 229 פרק ט . התפילה 241 הערות 249 חלק שלישי : בין יהדות לנצרות ( עולמם הרוחני דתי , יחסם אל הנצרות ואל נוצרים ) פרק י : אמונתם היהודית ומקורותיה 259 . 1 הערה מקדימה . 2 ; 259 בתורת משה תמצא הישועה ; 259 . 3 דמות המשיח המיוחל . 4 / 259 ה"אני מאמין" של לואיס דה קארוואחאל הצעיר . 5 ; 263 הספרות הדתית והאחרת ממנה שאבו את ידיעותיהם ביהדות . 6 ! 266 השפעת הנצרות הקתולית על אמונתם היהודית של האנוסים . 7 , 1 273 פעילות להחזרת משומדים ממוצא יהודי אל תורת משה ול"גיור" גויים : 274 . 8 נכונות למות על קידוש השם 277 נ הערות 280 פרק י"א היחס אל הנצרות , אל עולמה הרוחני , הגשמי והמוסדי 301 . 1 התנגדות ריגושית ורעיונית . 2 ; 301 חילול צלבים , איקוניות וחפצי פולחן אחרים . 3 \ 309 השפעת פחד האינקוויזיציה על יחסם לנצרות ולעולמה 322 , הערות 324 אחרית דבר 342 הערות 347 נספחים 353 רשימת קיצורים , מקורות וביבליוגרפיה 387 מפתחות 398

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר