תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה חלק ראשון : חדירתם של אנוסים אל העולם החדש ורדיפתם שם פרק א : מדיניות מלכי ספרד לגבי הגירת "נוצרים חדשים" אל העולם החדש ( מגירוש ספרד ועד סוף המאה הט"ז ) הערות 25 פרק ב : סיבות ומניעים להגירת אנוסים אל העולם החדש הספרדי 32 הערות 38 פרק ג : תפוצת האנוסים בספרד החדשה ורדיפתם שם 47 . 1 מכיבוש מכסיקו עד שנת . 2 ; 47 1569 משנת 1570 עד ראשית המאה הי"ז ; 66 הערות 102 חלק שני : אורח החיים "היהודי" של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז פרק ד : יצירת תנאים לקיום מצוות 135 . 1 יצירת תנאים בבית הפרטי . 2 ; 136 צירוף המשפחה המורחבת . 3 ; 137 צירוף אנוסים מבחוץ . 4 ; 138 התארגנות בקהילות . 5 ; 143 מנהיגי קהילה . 6 ; 144 לימוד ומלמדים ; 149 הערות 151 פרקה : מאכלות אסורים ומותרים ( מעין כשרות ) 165 הערות 173 פרקו : צומות ותעניות 182 . 1 צומות שנהגו לקיים בימי השבוע . 2 ; 182 צום עשרה בטבת . 3 ; 185 צום תשעה באב . 4 ; 185 תענית יהודית . 5 ; 186 תענית אסתר . 6 ; 186 יום הכיפורים 1 188 הערות 193 פרק ז . טקסי מעבר 205 . 1 ברית מילה . 2 ; 205 מנהגי נישואין . 3 ; 208 קבורה ואבלות ; 211 הערות 213

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר