פתח דבר

עמוד:10

ציבוריות אחרות , שהיה עוסק בהן . * תרומתו העיקרית באותה תקופה היתה בכד , שבהנהגתו נקט ועד הקהילות בשם יהדות בריטניה כולה מדיניות חדשה אוהדת וגאה כלפי שאיפותיהם של היישוב והתנועה הציונית , שהיתה לנו לעזר רב במאבקנו בימי המלחמה ולאחריה . ולזה עוד אשוב . ויש להזכיר גם את תרומתו של מזכירנו המדיני , יוסף לינטון , שעבד אתנו במסירות ובנאמנות רבה , השתתף בכל הישיבות ולפעמים רבות גם במגעים עם אנשי השלטונות . אבל פרק זה מוקדש רק לזכרם של אלה שהלכו לעולמם . השתדלתי להימנע מחזרות , אולם לפעמים אי-אפשר היה הדבר , כיוון שעלידי כך הייתי מפסיק את זרם ההרצאה . ועם הקוראים הסליחה . ולסוף אני מרגיש חובה נעימה להביע את תודתי העמוקה לכל אלה שעמדו לימיני בהכנת הספר לדפוס ובמיוחד למתרגמים של כמה ממאמרי שלא ראו אור בעברית . ב . ל . יאה ספר זכרונותיו , . 196—194 'ny , From Ghetto to Israel , London

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר