בחבלי קיום ותקומה

עמוד:3

לברל לוקר שעמד למעלה מיובל שנים בשורה הראשונה של המערכה הציונית בפעולת יום יום , בתוך המחנה ובחזיתות החוץ , חבר ההנהלה הציונית שנים רבות ויושב ראש שלה וכיום יושב ראש הקורטוריון של מוסד ביאליק , מוגש אוסף זה של פרי עטו במלאת לו שבעים וחמש שנה . הנהלת ההסתדרות הציונית והקורטוריון של מוסד ביאליק

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר