‭.2‬ פילאטום רוחץ אח ידיו כדי להראות את חפותו (מתוך ספר מהמאה ‭.(15-ה‬ סבלו של ישו ב"דרך היסורים" והארועים הקשורים אליו, תפסו מקום חשוב בתודעת המערב (בימה"ב‭,(‬ והם מצאו את ביטוים לעתים קרובות בספרות ובאמנות.