תולדות "דרך היסורים" מראשיתה ועד למאה ה-12

עמוד:11

תולדות "דרך היסורים " מראשיתה ועד למאה 12-ה בראשית דברי ימי הנצרות לא היה קיים המושג "דרך היסורים" ואין גם זכר ל"תחנות" השונות לאורך הדרך . תחת זאת היה מקובל ללכת בתוואי שעשה ישו מגת שמנים ( או מהפרטוריום ) לגולגותא . הדגש במגמת המאמינים לא היה איפוא להתעכב בנקודה זו או אחרת , אלא לעשות את הדרך ישירות בין נקודת המוצא והיעד . כך , איגריה ( שנת ( 393 מעידה , כי עדת המאמינים נפגשה בשבוע שלפני הפסח בגת שמנים , ומשם הלכה בתהלוכה איטית בכיוון לשער המזרחי , תוך שירת זמירות הוריה . לאחר שבאו בשערי העיר בשעות המוקרמות של הבוקר , נתכנסו וקראו את אותו פרק בברית החדשה הנוגע למשפטו של ישו בפרטוריום ( מתי כ"ז , ( ולכנסית הקבר . אף שביתו של כייפא וחורבות הפרטוריום היו ידועים , הם לא נכללו במסלול המאמינים , אלא לאחר שניבנו במקום כנסיות . בסוף התקופה הביזאנטית היה כבר מקובל ללכת מהקדרון לכיוון כנסית פטר גליקנטאו ( בית כייפא - מקום מאסר ישו ) במורד הר ציון , להמשיך לכנסית סנטה סופיה (**) ומשם לקלוריה . במשך כל התקופה הערבית לא השתנה מסלול זה , אלא שהאטריום , שהיה בין הקבר הקדוש והגולגותא , נקרא עתה " הגן הקדוש " ( בהתבסס על דברי יוחנן י"ט , . ( 19 במאה הי"ב זיהו את הפרטוריום על הר ציון (***) והמסלול היה בתוואי הר ציון - גולגותא . במאה הי"א אסרו המוסלמים על הנוצרים לבצע את הטקסים הדתיים בפומבי , ולכן נבנו מספר מקומות תפילה ליד הקלוריה כתחליף לתחנות , שאסור היה להתפלל לידן . המסורת מיקמה איפוא בכנסית הקבר את מקום מאסרו של ישו , את עמוד ההלקאה , אח המקום בו הולבש ישו בכתר הקוצים והולבש במעיל הארגמן , מקום חלוקת הבגדים וכוי . * הראשון שנתן ביטוי לכך היה עולה רגל במאה . 13-ה הוא ביקר ב"דרך היסורים" " כדי שסבלוחיו של ישו יחרטו ביתר שאח בזכרון , ושדמו של ישו שנשפך כדי לגאול אותנו מחטאותינו יחזקני ויסייע לי להטיף למענו אשר במותו ציוה לי את החיים , " ומכאן שהיתה חשיבות מירבית לכך , שילך באותה דרך בה נשא ישו את הצלב . * - * כנסיה זו שהיתה כנראה בטירופיאון במקום שמצויה כיום התחנה , 4-ה הנציחה את הפרטוריום . הכנםיה חרבה בימי הביניים . ### בדעה זו תומכים כיום חוקרים רבים . תולדות "דרך היסורים" המסורת קבעה את התחנות מצפון לו . הנה כי כן , הגורמים הנזכרים סייעו לכך , שדוקא בתקופה זו מוקדה דעת הבל למקום זה , ונתגבשו התוואי וקווי האופי העיקריים של "דרך היסורים" . (*)

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר