"דרך היסורים" - מקומה ומשמעותה במסורת הנוצרית

עמוד:8

הם : ההרשעה , כפיית הצלב , שמעון מקירינאה , דברי ישו לבנות ירושלים , וחמשת האירועים בתחנות האחרונות בכנסית הקבר . נפילותיו של ישו ב"דרך היסורים , " הפגישה עם אמו המתייסרת , וורוניקה המנגבת את פניו , מבוססות על מסורות מתקופות שונות . מן הדין לציין , כי המושג " תחנות" לא היה קיים כלל לגבי הנוצרים הראשונים , אף שאלו "גילו" והנציחו את מרבית המקומות הקשורים לישו בירושלים ומחוצה לה . הנוצרים הראשונים הנציחו מאידך גיסא , רק את נקודת המוצא והיעד בדרך זו : את הפרטוריום והגולגותא . בעת החדשה רווח באירופה המנהג לשחזר את הדרך אותה עשה ישו ב"נתיב היסורים . " הדרך שוחזרה ושולבו בה ה"תחנות , " לנוחות עולי הרגל שניבצר מהם לבקר בארץ הקודש בשל קשיי המרחק או השלטון העוין . אחדים מעולי הרגל שבאו לארץ , ביקשו למצוא את התחנות , אותן ראו לראשונה בארץ מוצאם וישמו אותן בירושלים . אלה סייעו ברבות הימים לגיבוש הדרך הנוכחית , תוך גלגולים ושינוים לא מעטים . עולות רגל רוסיות מתפללות ב"דרך הימורים" ( ליד התחנה . ( 3-ה ( צולם ע " י חוקר א"י הנודע ג י ורג ' אדם סמית , . ( 1905

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר