פסקת 'מלכינו אלהינו' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה

עמוד:13

חיי עולם הבא למי שאומר תפילה זו . מצד לשונה ייתכן שהבקשה נגררה לעמידה ממקומה הטבעי בסדרת בקשות 'הרחמן ; הבאות בקרבתה של הפסקה בהופעתה בברכת המזון . אכן , בקשה זו חסרה בחמישה קטעים שבעמידה , וגם מקומה לפני הפסוק 'למען יחלצון ' או לאחריו אינו אחיד . עם הזמן נעלמה בקשה זו כמעט לחלוטין מן הסידורים האירופיים המקיימים פסקה זו לאחר העמידה . חמישה קטעי גניזה " תיעדו , כאמור , את אמירת הפסקה בסוף ברכת המזון לאחר סדרת הבקשות הפותחות בקריאה 'הרחמן . ' לעתים קודמים לה גם הברכה לבעלי הבית והמשפט 'עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל . ' גם בברכת המזון , כמו בעמידה , הפסקה מלווה דרך כלל בפסוק 'למען יחלצון ' ובבקשה 'הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח , ' הבאים לרוב בעקבותיה . ואולם , חמשת הקטעים האלה הם מעט מזער מסך קטעי הגניזה המכילים העתקות של ברכת המזון , והם מלמדים על תפוצה נמוכה למדי של המנהג לשבץ את 'מלכינו אלהינו 16 יוצא מכלל זה רק כ"י בית המדרש לרבנים , MS 4182 סידור אשכנזי המתוארך למאות הי"ד-הט"ו . 17 הקטעים הם : ק , 2 ק , 3 ק , 9 ק , 10 ק . 17 ראוי לציין כי ברכת המזון המועתקת בקטע ק 17 כוללת גם ברכת מזון מפויטת לפסח , המשובצת בתוך נוסח הקבע . לתופעה זו בכלל , ובכתב יד זה בפרט , ראו . א י שמידמן , ' תפקידן הליטורגי של ברכות המזון המפויטות , ' גנזי קדם , ב ( תשס '' ז , ( עמ י . 67-65 18 המספר המדויק של הבקשות משתנה מקטע לקטע . בקטע ק 9 יש כשבע בקשות כאלה ; בקטע ק 2 יש תשע ( הבקשות מועתקות בכ " י בית המדרש לרבנים , ENA 2017 . 8-9 קודמו הישיר של ק ;( 2 בקטע ק 7 ו כעשר , ובקטע ק 3 יש שבע עשרה . הקטע הנוסף ( ק 0 ו ) מתחיל באמצע הברכה לבעלי הבית ואין לדעת הכיל לפני כן . 19 כך בקטעים ק , 2 ק 0 ו ( הברכה לבעלי הבית בקטע ק 2 מופיעה בכתב יד בית המדרש לרבנים הנזכר בהערה הקודמת . ( בקטעים האחרים הברכה אינה מופיעה בנמצא לפנינו . 20 משפט זה מועתק לפני פסקת 'מלכינו אלהינו ' בקטעים ק , 9 ק , 10 קלו . לעומת זאת , בקטע ק 2 המשפט מופיע רק לאתר 'מלכינו אלהינו , ' ובקטע ק 3 הוא אינו מופיע כלל ( אמנם בסוף ההעתקה רשם הסופר ' וג " = ] וגומר , [ ואולי התכוון , בין היתר , לאמירת 'עושה שלום . (' 21 כן בקטעים ק , 2 ק , 3 ק . 10 לעומת אלה , בקטע ק 9 הפסוק מושמט לחלוטין . הקטע האחרון ( ק 7 ו ) חסר בנקודה זו ואין לדעת אם הכיל את הפסוק או לא . 22 כך בקטעים ק , 3 ק , 9 ק ; 10 אך בקטע ק 2 הבקשה מושמטת . כאמור , קטע ק 17 חסר כאן ולא ניתן לבחון הופיעה בו הבקשה . 23 אמנם , באחד מכתבי היד ( ק ( 3 אין בקשת 'הרחמן ' באה אחרי פסקת 'מלכינו אלהינו ' אלא לפניה , יתד עם בקשות 'הרחמן ' האחרות . על כך ראו עוד להלן . 24 אמנם , רוב ההעתקות של ברכת המזון שבגניזה נקטעות לפני סיומן ועל כן אין ללמוד מהן דבר לגבי אמירתה של פסקת 'מלכינו אלהינו . ' ואולם , לעת עתה יש בידינו שבעים קטעי גניזה הכוללים את קטעי

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר