פסקת 'מלכינו אלהינו' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה

עמוד:10

פייסני , שגם מתוכנה ניכר בעליל שאין היא חלק מפסקת 'אלהי נצור : ' 'עשה למען שמך , עשה למען ימינך , עשה למען קדושתך , עשה למען תורתך ' , ולאחריה הפסוק 'למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני ' ( תהלים ס , ז ; קח , ז . ( תוספת זו היא קיצור של פסקת תפילה ארוכה יותר , שפתחה במילים 'מלכינו אלהינו יחד שמך בעולמך ' והסתיימה בסדרה של הבקשות 'עשה למען שמך . סיומת זו היא שנקלטה במנהגות ימינו לאחר 'אלהי נצור ' . הדיון להלן יעקוב אחר צור מחצבתה של פסקת 'מלכינו אלהינו ' ויעמוד על גלגוליה השונים בסידורים קדומים מן המזרח . לאחר מכן תידון היקלטותה של הפסקה בסידורים המערביים , לפני שנקטעה וכמעט שנעלמה ממנהגי התפילה המאוחרים . א הפסקה מתועדת עד כה ביותר משלושים קטעי סידורים על פי מנהג בבל שעלו מן הגניזה . רובם המכריע מביאים את 'מלכינו אלהינו' לאחר 'אלהי נצור ' בסוף תפילת שמונה עשרה , ואילו חמישה קטעים מביאים את הפסקה בסוף ברכת המזון . לבד משני הקשרים ליטורגיים אלה נמצאה הפסקה רק פעם אחת . הנספח למאמר מציג את התפילה ואת חילופי הנוסח שלה וכן את רשימת הקטעים של הסידורים המזרחיים שבהם היא מופיעה , והדיון בנוסחה יהיה על פי הנספח . לצורך הדיון בגוף הפסקה נרשום כאן נוסח מייצג שלה : מלכינו אלהינו יחד שמך בעולמך יחד זכרך בעולמך . בנה ביתך שכלל היכלך קרב משיחך שמח עדתך שכינתך תשיב לבית מקדשך . עשה למען שמך עשה למען תורתך עשה למען מלכותך עשה למען משיח צדקך עשה למענך ולא למענינו . תפילה זו שמה בפיהם של ישראל בקשה לגאולה . אין היא מזכירה את צורכיהם הארציים אלא הכול כמעט 'צורך גבוה . ' היא פותחת בפנייה בעלת נימה טרנסצנדנטית מובהקת ' מלכינו אלהינו . ' הדבר בולט בהשוואה לפתיחה 'אבינו מלכנו' הנפוצה ממנה , המאזנת 4 כך הסדר בנוסח אשכנז , אך בנוסח ספרד בא קודם 'תורתך' ואחריו 'קדושתך . ' 5 כבר ציין זאת י " מ אלבוגן , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , ערכו והשלימו י ' היינמן ואחרים , תל אביב תשל"ב , עמי . 46 ראו גם את רישומה של הפסקה אצל י ' דודזון , אוצר השירה והפיוט , ג , ניריורק תרצ " א , עמ' , 150 והספרות הנזכרת שם . 6 כך על פי כ ' יי קיימברידג' . T-S NS 152 . 215 7 כגון הליטניה המפורסמת 'אבינו מלכנו ' , הנאמרת בימים נוראים ובתעניות , ונזכרת לראשונה בבבלי , תענית כה ע " ב ' ; אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך ' במוסף לשלוש רגלים ' ; אבינו מלכנו חננו וענינו ' בתחנון .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר