תוכן עניינים

עמוד:6

חלק לועזי פיוטים לשמיני עצרת פרי עטו של אלעזר בירבי קיליר מיכאל רנד * 9 הצלחה , הגנה וחסד : שלושה קטעים מתוך חיבור מאגי המותאם לשימוש אישי אורטל פז סער * 101 חקרי לב בשחר הפילוסופיה היהודית : קטע חדש מתוך החיבור "עשרון מקאלון" של אל מוקמץ שרה סטרומזה * 137

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר